Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie, ook wel woordblindheid genoemd, betekent dat iemand moeite heeft met taal. Deze term komt uit het Grieks en Latijn, waarin 'dys' = niet goed functioneren, en 'lexis' = taal of woorden. Dyslexie komt voor bij ongeveer 4% van alle Nederlanders, waarbij drie keer zoveel jongens als meisjes dyslexie hebben.

Bij iemand met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizaam. Dit is onafhankelijk van het intelligentieniveau. Dyslexie kan de schoolprestaties ernstig belemmeren, met als gevolg dat kinderen met dyslexie vaak onder hun niveau presteren. Vroegtijdige signalering, diagnostiek en eventuele behandeling van dyslexie is belangrijk bij dyslexie.

Tot nog toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee het leesprobleem volledig wordt opgelost, maar met intensieve extra begeleiding kan een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereikt worden.

Het ABC biedt kinderen, ouders en scholen gespecialiseerde zorg bij diagnostiek en behandeling van dyslexie.


Tips

Overzicht tips, ideeën, aandachtspunten voor effectieve samenwerking ouders-school bij dyslexie - Balans, november 2012