Meer- en hoogbegaafdheid

Goed onderwijs voor alle scholen

Wat betekent in deze tijd ‘goed onderwijs voor alle scholen’? Wat speelt er daadwerkelijk bij leerlingen, ouders, leerkrachten en andere professionals? Hoe kun je een school adequaat versterken en wat zijn daarbij de uitdagingen?

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

TSO
NSO

Kiene Kleuters: vervolgworkshop

Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

(hoog)begaafdheid: basisworkshop

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter (hoog)begaafde leerlingen op school kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je (hoog)begaafde leerlingen.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

(hoog)begaafdheid: vervolgworkshop

Heb je als school de basiscursus (hoog)begaafdheid gevolgd of is er voldoende basiskennis aanwezig, maar wil je meer informatie over hoe je kunt compacten en verrijken? Wil je weten welke typen (hoog)begaafden er zijn en wat hun behoeen zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je de (hoog)begaafde kinderen meer kunt uitdagen d.m.v. kleine aanpassingen te maken? Wil je meer weten over de mindset van (hoog)begaafde kinderen en hoe je hier invloed op uit kunt oefenen?

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

NSO

Thema

Competentietraining voor (hoog)begaafde kinderen

Een gereedschapskist met sociale vaardigheden

Is uw kind cognitief (hoog)begaafd, maar heeft het op sociaal-emotioneel vlak nog iets te leren? Heeft uw kind bijvoorbeeld last van faalangst of perfectionistische trekken? Is uw kind sociaal misschien onhandig of heeft het moeite om goed contact  te maken met leeftijdsgenootjes of met hen samen te werken? Voelt uw kind zich wel eens een eenling in de klas?

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Schooltype

Thema

(hoog)begaafdheid: begeleiding en advies voor DWS-scholen

Begeleiding en advies op maat bij deelname aan Day a Week School

Als uw school deelneemt aan de Day a Week School, en u wilt daar inhoudelijk ondersteuning bij, kan het ABC daarin voorzien. Hierbij kunnen de volgende vragen en onderwerpen aan bod komen:

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Trefwoorden

Thema

Ondersteuning in opzet of verbetering plusklas

Heeft jouw school een plusklas of wil je een plusklas gaan opzetten? Wil je advies in welke doelen je als plusklas zou willen nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn? Of wil je ondersteuning bij de organisatie van praktische zaken die komen kijken bij het
opzetten van een plusklas? Leer hier hoe je een gedegen en verantwoordelijke plusklas binnen de school opzet of verbetert.

Essentie

Tijdens deze begeleiding behandelen we de volgende aspecten:

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

(hoog)begaafdheid: opzetten van beleid

HB-beleid, beleid t.a.v. verrijkingsgroepen en plusklassen

Werkt uw school op meerdere fronten op het gebied van meer- en hoogbegaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Het ABC kan u helpen met het opzetten van een multifunctioneel beleidsplan. Dit kan een algemeen HB-beleid zijn (schoolbreed). Ook kan het beleid zijn dat speciaal gericht is op een interne plusklas of een verrijkingsgroep op school.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Pagina's

Abonneren op RSS - Meer- en hoogbegaafdheid