Meer- en hoogbegaafdheid

Kiene Kleuters: vervolgworkshop

Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

(hoog)begaafdheid: basisworkshop

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter (hoog)begaafde leerlingen op school kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je (hoog)begaafde leerlingen.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Sam!

Over Sam Amsterdam

Sam is een laagdrempelig digitaal platform waar je als ouder, verzorger of jongere uit Amsterdam antwoord vindt op opgroei- en opvoedvragen. Je kunt eenvoudig een afspraak maken met een hulpverlener, een Sam.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Schooltype

Thema

SMW

Inspiratieavond

Het ABC organiseert al enige tijd inspiratiemiddagen en - avonden voor het eigen personeel. Hierbij informeren we elkaar over elkaars werk, nieuwe ontwikkelingen en kansen 'in de markt'. In maart 2014 hebben we deze bijeenkomst voor het eerst ook opengesteld voor publiek. Dat bleek zo'n succes dat we dat gaan herhalen dit najaar. We nodigen u, professional en/of ouder, van harte uit om onze inspiratieavond bij te wonen. 

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Vervolgworkshop Meer- en hoogbegaafdheid

Heb je als school de basiscursus (hoog)begaafdheid gevolgd of is er voldoende basiskennis aanwezig, maar wil je meer informatie over hoe je kunt compacten en verrijken? Wil je weten welke typen (hoog)begaafden er zijn en wat hun behoeen zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je de (hoog)begaafde kinderen meer kunt uitdagen d.m.v. kleine aanpassingen te maken? Wil je meer weten over de mindset van (hoog)begaafde kinderen en hoe je hier invloed op uit kunt oefenen?

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

NSO

Competentietraining voor (hoog)begaafde kinderen

Een gereedschapskist met sociale vaardigheden

Is uw kind cognitief (hoog)begaafd, maar heeft het op sociaal-emotioneel vlak nog iets te leren? Heeft uw kind bijvoorbeeld last van faalangst of perfectionistische trekken? Is uw kind sociaal misschien onhandig of heeft het moeite om goed contact  te maken met leeftijdsgenootjes of met hen samen te werken? Voelt uw kind zich wel eens een eenling in de klas?

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Schooltype

Thema

Meer- en hoogbegaafdheid: begeleiding en advies voor DWS-scholen

Begeleiding en advies op maat bij deelname aan Day a Week School

Als uw school deelneemt aan de Day a Week School, en u wilt daar inhoudelijk ondersteuning bij, kan het ABC daarin voorzien. Hierbij kunnen de volgende vragen en onderwerpen aan bod komen:

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Trefwoorden

Pagina's

Abonneren op RSS - Meer- en hoogbegaafdheid