Meer- en hoogbegaafdheid

Sam!

Over Sam Amsterdam

Sam is een laagdrempelig digitaal platform waar je als ouder, verzorger of jongere uit Amsterdam antwoord vindt op opgroei- en opvoedvragen. Je kunt eenvoudig een afspraak maken met een hulpverlener, een Sam.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Schooltype

Thema

SMW

Inspiratieavond

Het ABC organiseert al enige tijd inspiratiemiddagen en - avonden voor het eigen personeel. Hierbij informeren we elkaar over elkaars werk, nieuwe ontwikkelingen en kansen 'in de markt'. In maart 2014 hebben we deze bijeenkomst voor het eerst ook opengesteld voor publiek. Dat bleek zo'n succes dat we dat gaan herhalen dit najaar. We nodigen u, professional en/of ouder, van harte uit om onze inspiratieavond bij te wonen. 

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Workshops Meer- en hoogbegaafdheid

Tijdens de opvoedweek in 2013 bleek dat hoogbegaafdheid in Zuid volop in de belangstelling staat, zowel van professionals als van ouders. In maart en april van dit jaar organiseerde Het ABC voor Stadsdeel Zuid workshops over hoogbegaafdheid voor leerkrachten, buitenschoolse opvanginstellingen en ouders. 

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

NSO

Competentietraining voor (hoog)begaafde kinderen

Een gereedschapskist met sociale vaardigheden

Is uw kind cognitief (hoog)begaafd, maar heeft het op sociaal-emotioneel vlak nog iets te leren? Heeft uw kind bijvoorbeeld last van faalangst of perfectionistische trekken? Is uw kind sociaal misschien onhandig of heeft het moeite om goed contact  te maken met leeftijdsgenootjes of met hen samen te werken? Voelt uw kind zich wel eens een eenling in de klas?

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Schooltype

Thema

Meer- en hoogbegaafdheid: begeleiding en advies voor DWS-scholen

Begeleiding en advies op maat bij deelname aan Day a Week School

Als uw school deelneemt aan de Day a Week School, en u wilt daar inhoudelijk ondersteuning bij, kan het ABC daarin voorzien. Hierbij kunnen de volgende vragen en onderwerpen aan bod komen:

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Trefwoorden

Meer- en hoogbegaafdheid: verrijkingsgroepen en plusklassen

Begeleiding en advies bij de opzet en uitvoering van verrijkingsgroepen en plusklassen

Als u van plan bent om een plusklas of een verrijkingsgroep op school op te zetten, of u heeft er al een gestart en u heeft behoefte aan specialistische ondersteuning, dan kan het ABC daarin voorzien.

Werkwijze

Een specialist begeleidt u met de opzet en/of uitvoer van de verrijkingsgroep of plusklas d.m.v.:

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Meer- en hoogbegaafdheid: opzetten van beleid

HB-beleid, beleid t.a.v. verrijkingsgroepen en plusklassen

Werkt uw school op meerdere fronten op het gebied van meer- en hoogbegaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Het ABC kan u helpen met het opzetten van een multifunctioneel beleidsplan. Dit kan een algemeen HB-beleid zijn (schoolbreed). Ook kan het beleid zijn dat speciaal gericht is op een interne plusklas of een verrijkingsgroep op school.

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Pagina's

Abonneren op RSS - Meer- en hoogbegaafdheid