Passend onderwijs

Goed onderwijs voor alle scholen

Wat betekent in deze tijd ‘goed onderwijs voor alle scholen’? Wat speelt er daadwerkelijk bij leerlingen, ouders, leerkrachten en andere professionals? Hoe kun je een school adequaat versterken en wat zijn daarbij de uitdagingen?

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

TSO
NSO

Inspiratieavond Het ABC: Challenge 020

Op 22 april 2015 ging Onze Nieuwe School van start en kon iedereen een idee aandragen voor een nieuwe school of onderwijsvernieuwing in Amsterdam. Via een publieksstemming en een expertjury zijn inmiddels de meest kansrijke initiatieven bekendgemaakt. Het resultaat is verbluffend en er zijn reeds veel reacties en mooie dwarsverbanden tussen initiatiefnemers uit voortgekomen.

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

Trefwoorden

Leergang Passend onderwijs: Diagnosticerend onderwijzen met het protocol ERWD

Wilt u meer weten over rekenproblemen en wilt u weten wat leerlingen met rekenproblemen nodig hebben, dan biedt deze module een goede start. Tijdens drie bijeenkomsten gaan we aan de slag met praktijkopdrachten die we eerst toelichten met theorie. Ook bespreken we uw eigen ervaringen uitgebreid, zodat u in uw onderwijs direct aan de slag kunt met de praktische toepassing. De vierde bijeenkomst is een individuele quickscan ten behoeve van uw school, waarna u aanbevelingen krijgt op welke onderwerpen de school zich verder kan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld:

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

Kiene Kleuters: vervolgworkshop

Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

(hoog)begaafdheid: basisworkshop

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter (hoog)begaafde leerlingen op school kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je (hoog)begaafde leerlingen.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

Training Passende perspectieven rekenen

Wil jij meer inzicht in de leerlijn rekenen,zodat je meer te bieden hebt, ook aan leerlingen die niet in staatzijn om het minimale rekenniveau 1F te behalen? Wil je dat al je leerlingen betrokken zijn bij de rekenles en actief meedoen? Tijdens de training Passende perspectieven rekenen leer je methodeonafhankelijker te werken. Zodat je beter in staat bent een eigen leerlijn op te stellen voor jouw leerlingen en boeiende opdrachten aan te bieden.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

Praktijkondersteuning bij uitvoering van handelingsgericht PDO

Voor leerkrachten en IB’ers met basisaantekening psychodiagnostiek

Wil jij je als leerkracht of IB’er - met basisaantekening psychodiagnostiek - verder bekwamen in hetzelfstandig uitvoeren van pedagogisch-didactisch onderzoek, maar mis je nog praktijkervaring of heb je specifieke vragen over onderzoek bij vermoeden van dyscalculie, dyslexie of gedragsproblemen? Met Praktijkondersteuning leer je op kwalitatief hoog niveau onderzoeken uit te voeren en ouders en school te adviseren over passende vervolgstappen.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

Mentale fitheid

Wil jij je leerlingen voorbereiden op de snel veranderende wereld? Wil je als school bouwen aan de flexibiliteit en veerkracht van leerlingen? In het programma Mentale Fitheid leer je hoe je kennis over het brein effectief kunt inzetten om de ontwikkeling van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

Trefwoorden

Competentietrainer: basisopleiding

Een teruggetrokken meisje zonder vriendinnen. Een jongen die snel gefrustreerd raakt en gaat vechten. Een meisje dat vaak ruzie heeft, omdatze niet weet hoe ze op een leuke manier met andere kinderen om kan gaan. Herken je deze kinderen? Wil je helpen voorkomen dat deze kinderen later zwaardere zorg nodig hebben? Leer hoe je door middel van de Competentietraining de sociale vaardigheden van kinderen,samen met de groepsleerkracht en ouders, kunt versterken en uitbreiden.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

Meertalig opgroeien

Wil jij als leerkracht of IB’er weten hoe het precies zit met meertaligheid en welke advies je ouders op dit gebied kunt geven? Tijdens de training Meertalig opgroeien voor opvoeders krijg je inzicht in de theorie rond meertalig opvoeden en het belang van keuzes ten aanzien van de thuistaal.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Schooltype

Thema

Pagina's

Abonneren op RSS - Passend onderwijs