Passend onderwijs

Kiene Kleuters: vervolgworkshop

Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

Geen inschrijfformulier

0

Activiteitcode

Doelgroep

Schooltype

Thema

(hoog)begaafdheid: basisworkshop

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter (hoog)begaafde leerlingen op school kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je (hoog)begaafde leerlingen.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Training Passende perspectieven rekenen

Wil jij meer inzicht in de leerlijn rekenen,zodat je meer te bieden hebt, ook aan leerlingen die niet in staatzijn om het minimale rekenniveau 1F te behalen? Wil je dat al je leerlingen betrokken zijn bij de rekenles en actief meedoen? Tijdens de training Passende perspectieven rekenen leer je methodeonafhankelijker te werken. Zodat je beter in staat bent een eigen leerlijn op te stellen voor jouw leerlingen en boeiende opdrachten aan te bieden.

Geen inschrijfformulier

0

Activiteitcode

Doelgroep

Schooltype

Thema

Praktijkondersteuning bij uitvoering van handelingsgericht PDO

Voor leerkrachten en IB’ers met basisaantekening psychodiagnostiek

Wil jij je als leerkracht of IB’er - met basisaantekening psychodiagnostiek - verder bekwamen in hetzelfstandig uitvoeren van pedagogisch-didactisch onderzoek, maar mis je nog praktijkervaring of heb je specifieke vragen over onderzoek bij vermoeden van dyscalculie, dyslexie of gedragsproblemen? Met Praktijkondersteuning leer je op kwalitatief hoog niveau onderzoeken uit te voeren en ouders en school te adviseren over passende vervolgstappen.

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Mentale fitheid

Wil jij je leerlingen voorbereiden op de snel veranderende wereld? Wil je als school bouwen aan de flexibiliteit en veerkracht van leerlingen? In het programma Mentale Fitheid leer je hoe je kennis over het brein effectief kunt inzetten om de ontwikkeling van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Trefwoorden

De invloed van boosheid en negatieve attributies op de opvoeding

In je werk zal je regelmatig ouders spreken die wel eens geneigd zijn tot negatieve attributies (“ze doet het om mij te pesten”) of het soms moeilijk vinden hun boosheid te beheersen (“dan spring ik uit mijn vel!”). In sommige gezinnen hebben dergelijke problemen dusdanige vormen aangenomen dat ouders vastlopen en ouders en kinderen er (langere tijd) nadelige gevolgen van ondervinden.

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Competentietrainer: basisopleiding

Een teruggetrokken meisje zonder vriendinnen. Een jongen die snel gefrustreerd raakt en gaat vechten. Een meisje dat vaak ruzie heeft, omdatze niet weet hoe ze op een leuke manier met andere kinderen om kan gaan. Herken je deze kinderen? Wil je helpen voorkomen dat deze kinderen later zwaardere zorg nodig hebben? Leer hoe je door middel van de Competentietraining de sociale vaardigheden van kinderen,samen met de groepsleerkracht en ouders, kunt versterken en uitbreiden.

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Meertalig opgroeien

Wil jij als leerkracht of IB’er weten hoe het precies zit met meertaligheid en welke advies je ouders op dit gebied kunt geven? Tijdens de training Meertalig opgroeien voor opvoeders krijg je inzicht in de theorie rond meertalig opvoeden en het belang van keuzes ten aanzien van de thuistaal.

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Leergang Passend onderwijs

Wil je kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling waardevol stimuleren en begeleiden? Wil je succesvol om kunnen gaan met ingewikkeld gedrag? Wil je kinderen met dyslexie en dyscalculie waardevol ondersteunen? In de leergang Passend onderwijsleer je hoe je met plezier en vertrouwen de nieuwe uitdagingen van het passend onderwijs aan kunt gaan.

Essentie

Het ABC heeft een leergang ontwikkeld waarin:

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Leergang Ontwikkeling jonge kind

Wil je meer kennis en inzicht in de doorgaande ontwikkeling van het jonge kind van 0 tot 7 jaar? Volgens welke mijlpalen deze verloopt en wanneer er mogelijk sprake is van een afwijkende of verstoorde ontwikkeling? Wil je weten hoe je daar in de eigen praktijk mee om kunt gaan,zowel preventief als curatief? En wat dit van jou, de groep en de ouders vraagt? In deze leergang leer je welke ondersteuning je kunt bieden om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Pagina's

Abonneren op RSS - Passend onderwijs