Passend onderwijs

Sam!

Over Sam Amsterdam

Sam is een laagdrempelig digitaal platform waar je als ouder, verzorger of jongere uit Amsterdam antwoord vindt op opgroei- en opvoedvragen. Je kunt eenvoudig een afspraak maken met een hulpverlener, een Sam.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Schooltype

Thema

SMW

Inspiratieavond

Het ABC organiseert al enige tijd inspiratiemiddagen en - avonden voor het eigen personeel. Hierbij informeren we elkaar over elkaars werk, nieuwe ontwikkelingen en kansen 'in de markt'. In maart 2014 hebben we deze bijeenkomst voor het eerst ook opengesteld voor publiek. Dat bleek zo'n succes dat we dat gaan herhalen dit najaar. We nodigen u, professional en/of ouder, van harte uit om onze inspiratieavond bij te wonen. 

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

SMW

TinyEye - online logopedie

Leuker voor kinderen, makkelijker voor ouders en school

Het ABC biedt vanaf zomer 2014 via Logopedie Online Nederland (LON) online logopedie aan, voor kinderen van 2 tot 25 jaar. Onze logopedisten zijn speciaal opgeleid en maken gebruik van het software programma TinyEye . Behandeling kan hierdoor zowel op school als thuis plaats vinden op het moment dat het ouders, leerkrachten en kind uitkomt.

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Samenwerkingsverband leerlingbegeleiding

Samen met Sirius en Stichting Westelijke Tuinsteden ontwikkelde Het ABC een samenwerkingsvorm, die meer mogelijk maakt voor leerlingen en school voor hetzelfde budget. Met het aangaan van een duurzame relatie tussen het schoolbestuur en Het ABC worden eigen medewerkers geschoold en externe steun voor leerlingen efficiënt toegewezen. De Vestibule als antwoord op passend onderwijs.

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Opleiding hbo’er op de groep en als coach

Voor duurzame kwaliteitsverbetering in de kinderopvang

Kunnen HBO'ers meerwaarde leveren in de kinderopvang? De landelijke en gemeentelijke overheid stellen steeds meer kwaliteitseisen aan de voorscholen/kinderopvang. Duurzame kwaliteit in ontwikkelingslijnen, opbrengstgericht werken en het betrekken van ouders zijn daarbij sleutelbegrippen.

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

Trefwoorden

Assessment - De Competentie Thermometer

De invoering van Passend onderwijs vraagt om een optimale afstemming van de ambities van de school met de competenties van leerkrachten. Inzicht in de vakbekwaamheid en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerkracht kan helpen de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en te komen tot een effectieve functiemix.

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

Pagina's

Abonneren op RSS - Passend onderwijs