Passend onderwijs

ZBO/ZAT: Samenwerken met ouders

Het ABC biedt ondersteuning op maat aan de scholen in het kader van samenwerken met ouders in het ZBO/ZAT. Ouders zijn binnen de ZBO’s een belangrijke schakel en steeds meer scholen stellen ons dan ook de vraag hen te ondersteunen bij het vormgeven van de samenwerking met ouders in het ZBO/ZAT. Het is een onderdeel van het vormgeven van het educatief partnerschap. Hoe zorg ik dat een ouder zich veilig voelt in het gesprek?

Geen inschrijfformulier

1

Activiteitcode

Doelgroep

Thema

Schooltype

Trefwoorden

Vreedzame school: trainingsbijeenkomsten

Speciaal voor nieuwe leerkrachten en VVE-pedagogische medewerkers van de Vreedzame Scholen organiseert Het ABC trainingsbijeenkomsten Vreedzame School. 

Uitgangspunt hierbij is, dat:

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

Eerste Hulp bij Gedragsproblemen

U maakt zich zorgen over uw leerling. U signaleert externaliserende gedragsproblemen (heel druk, ongeconcentreerd, impulsief, overbeweeglijk, dwars, brutaal, regels schendend, agressief gedrag). Of juist internaliserend gedrag (bijvoorbeeld onzeker/faalangstig, stil, gesloten/teruggetrokken, angstig, somber, dwangmatig, etc.) Eerdere interventies hebben tot nu toe onvoldoende verbetering opgeleverd. De leerling heeft dringend hulp nodig en u heeft (met ouders) behoefte aan een snel en handelingsgericht/oplossingsgericht advies.

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

Het creatieve brein en de digitale wereld

Het (jonge) kind van nu komt rond 2030 van school, hoe ziet de -digitale- wereld er dan uit? Hoe bereiden we kinderen op die toekomst voor?

De nieuwste technologieën ontwikkelen zich razendsnel. Denk aan 3Dprinting en educatieve apps voor kinderen. 3D-printing is de techniek van de toekomst. Wat kunnen we er nu al mee? En welke mogelijkheden bieden het inzetten van Educatieve apps voor jonge kinderen? Zowel thuis als op school?

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Logopediescan

Wat is de logopediescan?

De Logopediescan is een korte ‘scan’ van 15 minuten per leerling waarbij kinderen tussen de 4 en 7 jaar worden gescand. Zo worden eventuele logopedische problemen vroegtijdig gesignaleerd. De Logopediescan wordt tijdens schooltijd, online en via de computer afgenomen door de logopedisten van Logopedie Online Nederland. Hierdoor krijgt u een beeld van hoe het gaat met de spraak- en taalontwikkeling van uw leerlingen.

Geen inschrijfformulier

1

Activiteitcode

Doelgroep

Schooltype

Thema

Pagina's

Abonneren op RSS - Passend onderwijs