Passend onderwijs

ABC Café to Go: Mentale fitheid in de klas

Mentale Fitheid in de klas

Een interactieve ontmoeting tussen neurowetenschap, mindfulness, positieve psychologie en toepassingen voor in de klas

Op woensdag 26 november bent u van harte welkom voor een gratis verkenning in Mentale Fitheid in de klas. Leerkrachten, directeuren en IB-ers die hiermee aan de slag willen gaan, krijgen op deze avond inzicht in de betekenis van Mentale Fitheid en de eerste stappen die zij kunnen zetten.

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

Schooltype

Het creatieve brein en de digitale wereld

Het (jonge) kind van nu komt rond 2030 van school, hoe ziet de -digitale- wereld er dan uit? Hoe bereiden we kinderen op die toekomst voor?

De nieuwste technologieën ontwikkelen zich razendsnel. Denk aan 3Dprinting en educatieve apps voor kinderen. 3D-printing is de techniek van de toekomst. Wat kunnen we er nu al mee? En welke mogelijkheden bieden het inzetten van Educatieve apps voor jonge kinderen? Zowel thuis als op school?

Geen inschrijfformulier

0

Doelgroep

Thema

Schooltype

Logopediescan

Wat is de logopediescan?

De Logopediescan is een korte ‘scan’ van 15 minuten per leerling waarbij kinderen tussen de 4 en 7 jaar worden gescand. Zo worden eventuele logopedische problemen vroegtijdig gesignaleerd. De Logopediescan wordt tijdens schooltijd, online en via de computer afgenomen door de logopedisten van Logopedie Online Nederland. Hierdoor krijgt u een beeld van hoe het gaat met de spraak- en taalontwikkeling van uw leerlingen.

Geen inschrijfformulier

1

Activiteitcode

Doelgroep

Schooltype

Thema

Sam!

Over Sam Amsterdam

Sam is een laagdrempelig digitaal platform waar je als ouder, verzorger of jongere uit Amsterdam antwoord vindt op opgroei- en opvoedvragen. Je kunt eenvoudig een afspraak maken met een hulpverlener, een Sam.

Informatie bij

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Schooltype

Thema

SMW

Inspiratieavond

Het ABC organiseert al enige tijd inspiratiemiddagen en - avonden voor het eigen personeel. Hierbij informeren we elkaar over elkaars werk, nieuwe ontwikkelingen en kansen 'in de markt'. In maart 2014 hebben we deze bijeenkomst voor het eerst ook opengesteld voor publiek. Dat bleek zo'n succes dat we dat gaan herhalen dit najaar. We nodigen u, professional en/of ouder, van harte uit om onze inspiratieavond bij te wonen. 

Geen inschrijfformulier

1

Doelgroep

Thema

SMW

Pagina's

Abonneren op RSS - Passend onderwijs