Nieuwsberichten

maandag, 13 juli, 2015 - 14:59
In november wordt de Joke Smitprijs 2015 uitgereikt aan het meest vernieuwende initiatief dat de zelfstandigheid van vrouwen een belangrijke stap verder heeft gebracht. Wie met deze tweejaarlijkse regeringsprijs naar huis gaat moet komende maanden duidelijk worden. Vanaf vandaag kunnen kandidaten... Lees meer
vrijdag, 10 juli, 2015 - 16:06
De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van dr. C.B.G. (Cees) Langeveld tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Langeveld wordt met ingang van 1 augustus 2015 raadslid. Hij volgt oud-raadslid Melle Daamen op.
vrijdag, 10 juli, 2015 - 13:51
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de inspectie. De meldplicht geldt ook als de toezichthouders risico’s op het... Lees meer
donderdag, 9 juli, 2015 - 11:08
Per 1 juli 2015 is de heer drs. Paul Rullmann als nieuwe voorzitter van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) benoemd door minister Bussemaker (Onderwijs). De CDHO adviseert de minister over aanvragen voor bekostiging van nieuwe opleidingen en andere wijzigingen in het onderwijsaanbod (... Lees meer
dinsdag, 7 juli, 2015 - 12:30
Het hoger onderwijs krijgt er duizenden docenten bij, studenten krijgen meer ruimte om zelf hun studie vorm te geven en het accent bij universiteiten verschuift meer in de richting van het onderwijs.
vrijdag, 3 juli, 2015 - 15:00
Het kabinet ruimt verschillende obstakels op waar studenten tegenaan lopen als zij in het buitenland willen studeren. De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger... Lees meer
maandag, 8 juni, 2015 - 10:45

Tweede Groene Vlag voor duurzaamheid voor Daltonschool Neptunus (Amsterdam-IJburg)

Op 9 juni is aan Daltonschool Neptunus de tweede Groene Vlag...

Lees meer
donderdag, 12 maart, 2015 - 09:25

Het ABC is met een vernieuwingsaanpak bezig. Net als elke andere ‘lerende’ organisatie wil...

Lees meer
dinsdag, 3 maart, 2015 - 09:47

Onderwijsarrangementen

In het kader van Passend Onderwijs is Het ABC samen met onderwijsprofessionals op zoek gegaan hoe we leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het opstellen en/of uitvoeren van...

Lees meer
dinsdag, 3 maart, 2015 - 09:32

Vanaf september 2015 starten we met de Leergang Passend Onderwijs, bestaande uit de basismodules:

  • Handelingsgericht werken en opbrengsten verhogen
  • Passend omgaan met gedrag

Extra keuze/verdiepingsmodules zijn:

  • het opstellen van een...
Lees meer

Pagina's