Subsidie voor een Gezonde School

Het RIVM verstrekt een subsidie Jeugdimpuls, hiervoor kunnen scholen zich nog tot 29 november 2013 aanmelden. De Jeugdimpuls heeft als doel een gezonde leefstijl bij jongeren te bevorderen.

Subsidie

Scholen hebben nog twee weken de tijd om subsidie aanvragen voor : 

  • Adviesgesprek op Maat

Als voor deze optie gekozen wordt, krijgt de school kosteloos extra begeleiding van een Gezonde School-adviseur voor projecten voor het onderwijs en tips over maatregelen die de school kan nemen. Met deze adviseur kan de school een plan opstellen met als doel de gezondheid van leerlingen te bevorderen, op een manier die past bij de school. De begeleiding wordt uitgevoerd door een preventie-adviseur. Dat kan worden verzorgd door de lokale GGD of door een regio-ondersteuner. Als de GGD of de regio-adviseur eventueel geen expertise heeft op het gebied waar uw vraag overgaat, dan wordt een specialist op dat gebied geraadpleegd. Mogelijkheden binnen dit traject zijn onder meer het geven van een gastles, het verzorgen van een bijeenkomst voor het schoolteam (om meer draagvlak te creëren voor de gezonde school), het organiseren van een ouderavond en coaching van docenten.

  • Gezonde School activiteiten

Als voor deze optie gekozen wordt kan de school een bijdrage van maximaal € 2000,- voor specifieke activiteiten of programma’s rondom een gezonde leefstijl op school ontvangen. Per onderwijstype kan gekozen worden uit een aantal Gezonde School-activiteiten of lespakketten. De extra ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage of gratis deskundige begeleiding. Dit verschilt per activiteit. Er kunnen maximaal twee activiteiten gekozen worden. Aan de financiële tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden. Dit aanbod geldt alleen wanneer de activiteit uitgevoerd wordt in schooljaar 2013-2014 of najaar 2014. Per activiteit zijn de voorwaarden en invulling van de begeleiding na te kijken in het overzicht.

  • Geldbedrag

Bij deze optie kan de school een en bijdrage van maximaal € 2000,- (voor ongeveer 40 taakuren) ontvangen. Dit is bestemd voor de vergoeding van de inzet van eigen medewerkers die een taak hebben bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Maar er kan hierbij ook gedacht worden aan de aanschaf van materialen (bijv. bidons om het drinken van water te stimuleren) of aan de inzet van externen ter ondersteuning voor opzetten van beleid op het gebied van het pedagogisch klimaat in de school. Deze optie kan gecombineerd worden met een aanvraag voor ‘advies op maat’. Beide opties moeten wel apart van elkaar aangevraagd worden. Dit geldbedrag kan ook besteed worden aan de aanvraag voor het vignet Gezonde School.

Zowel het ingevulde keuzemenu als het aanvraagformulier geldbedrag moeten uiterlijk 29 november binnen zijn. Alleen dan is de aanvraag geldig.

Interesse of vragen?

De aanvraag kan tot 29 november 2013 ingediend worden op de website. Voor hulp bij de aanvraag of overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat EDG van de GGD via edg@ggd.amsterdam.nl, tel. 020-5555495.