Nieuwsberichten

woensdag, 15 april, 2015 - 15:39
Het ministerie van OCW bindt de strijd aan met overbodige regeldruk. Scholen en docenten blijken vaak meer regeldruk te ervaren dan er werkelijk is, omdat niet altijd duidelijk is hoe de regels moeten worden uitgelegd. Door deze onduidelijkheden en andere klachten over regeldruk te inventariseren,... Lees meer
woensdag, 15 april, 2015 - 10:30
Het Nederlandse onderwijs doet veel om leerlingen, studenten en docenten uit te dagen om zich optimaal te ontwikkelen. Maar de verschillen tussen scholen die het goede voorbeeld geven en de instellingen die achterblijven zijn te groot. Daarom blijft verbetering nodig en moeten achterblijvers leren... Lees meer
woensdag, 15 april, 2015 - 09:11

De kinderen in Amsterdam bewegen zich voort in het verkeer. Achterop de fiets bij hun vader of moeder, op de step, op de...

Lees meer
vrijdag, 10 april, 2015 - 16:10
Ministers Edith Schippers (VWS) heeft vandaag mede namens minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ in ontvangst genomen. Dit advies gaat over de effecten op de zorgberoepen als gevolg van de veranderingen in de zorgvraag... Lees meer
donderdag, 9 april, 2015 - 06:45
Scholen besteden in toenemende mate aandacht aan uitdagend onderwijs voor toptalenten. Wel blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat de extra activiteiten vaak buiten de reguliere les worden aangeboden, terwijl deze toptalenten juist veel baat hebben bij extra verdieping tijdens de les.... Lees meer
dinsdag, 7 april, 2015 - 09:30
Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het HBO zitten 445.900 studenten, van wie 51,4 procent vrouw is. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van... Lees meer
dinsdag, 31 maart, 2015 - 17:15
Zijn wij ons DNA? Hoe ziet de supercomputer van de toekomst eruit? Wat leren talen ons over het verleden? Voorbeelden van inspirerende vragen aan de wetenschap. Vanaf vandaag kan iedereen in Nederland zijn vraag aan de wetenschap stellen op www.... Lees meer
dinsdag, 31 maart, 2015 - 12:02

We hebben allemaal wel eens kinderen in de klas die het plezier in school kwijt zijn geraakt, maar ook het zelfvertrouwen of geluksgevoel. Deze kinderen...

Lees meer
donderdag, 26 maart, 2015 - 11:55
Scholen werken hard aan de ambitie om meer lessen door bevoegde docenten te laten geven. Van 2011 tot 2013 hebben scholen in het voortgezet onderwijs gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en Wiskunde. Dit blijkt uit... Lees meer
donderdag, 26 maart, 2015 - 10:15
Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies) gaat het internationale Holocaust-project EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) verder uitbreiden. Horizon2020, hét Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa, heeft het project opnieuw geselecteerd... Lees meer

Pagina's