Kinderboekenweek

Inspiratie voor in de klas Van 5 tot 16 oktober is het weer tijd voor de kinderboekenweek, dit jaar met thema: ‘Opa’s en oma’s: voor altijd jong!’. Taalspecialist Moniek Sanders heeft een aantal tips voor leuke boeken met dit onderwerp op een rij gezet, voor de verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft ze nog een aantal tips … Lees meer >

Week Tegen Pesten: JIJ maakt het verschil!

Van 19 tot en met 23 september is de landelijke Week Tegen Pesten. Als je als leerkracht vanaf de start van ieder schooljaar (dus nú!) sterk investeert in een veilig klimaat en goede onderlinge relaties (tussen jou en je leerlingen, je leerlingen onderling en jou en ouders) kan dit pesten voorkomen. Anti-pestprogramma’s zijn het meest … Lees meer >

Gesprek in de klas

Waarom bestaat er een kloof tussen werelden die elkaar niet meer begrijpen en hoe worden die botsende waarden binnen scholen bespreekbaar gemaakt? Heleen Bouwmans, Directeur Innovatie Het ABC, gaf hierover een uitleg tijdens de Hoorzitting Tweede Kamercommissie OCW op 12 sept. 2016. Het is nodig dat scholen weten waar ze voor staan en hun manier … Lees meer >

Verkiezing virtuoze leraar & team 2016

Welke leraar vind jij nou écht bijzonder? Op de Dag van de Leraar, 5 oktober, vindt de verkiezing van de meest virtuoze leraar en het meest virtuoze schoolteam van 2016 plaats! Tot en met 24 september kun jij die leraar opgeven waarvan jij vindt dat hij/zij een keer in het zonnetje gezet moet worden omdat … Lees meer >

Sander Dekker: “Kleuters blijven teveel zitten”

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil een einde maken aan het extra jaar ‘doorkleuteren’. Kleuters mogen alleen in uitzonderlijke gevallen nog blijven zitten. Volgens Dekker zijn speelse 5- en 6-jarigen meer gebaat bij doorstromen naar groep 3. Lees hier het artikel Staatssecretaris Dekker wil ‘doorkleuteren’ stoppen in Het Parool (d.d. 12 sept. 2016). Welke keuze je … Lees meer >

Registerleraar

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit. Nieuwsgierig geworden? Bekijk het hoe en … Lees meer >

Plezier in creatief taalonderwijs, lezen en schrijven

‘Hoe methodiek en creativiteit elkaar versterken’ Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen structureel met meer plezier aan hun lees-, schrijf- en taalontwikkeling werken? Het ABC en De Schoolschrijver slaan de handen ineen voor een training voor professionals. Een Schoolschrijver is een kinderboekenschrijver die werkt in het hart van het basisonderwijs. De schrijver geeft in … Lees meer >

Een uitdaging voor (hoog)begaafde kinderen

Directeur-bestuurder van het ABC, Irene Schimmel, liep een ochtend mee bij de Day a Week School. Eén dag per week worden (hoog)begaafde leerlingen hier uitgedaagd met leuke opdrachten. Lees hier haar blog over hoe een nieuw vraagstuk de klas in de greep houdt (en de juf zelf het antwoord ook niet weet).   Dinsdagochtend mocht ik … Lees meer >

Het ABC Waardenspel Virtuoze School

“Waar de school de wereld is en de wereld de school, en onderwijzen een kunst.”   Het ABC heeft een eigen Waardenspel ontwikkeld. Het Waardenspel kun je inzetten bij het voeren van een professionele dialoog over onderwijzen als kunst. Samen ga je op (onder)zoek naar de persoonlijke waarden die de grondleggers zijn voor de dialoog. … Lees meer >

Virtuositeit in de klas

Onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek tijdens Werksessie Virtuoze School met Gert Biesta. In het Parool van afgelopen zaterdag lazen we het weer: een individuele relatie tussen leerling en leraar is wezenlijk voor de vorming van kinderen, en vooral voor kinderen met minder kansen. Om dat te bereiken moeten we reflecteren op concrete situaties in de … Lees meer >