Day a Week School

Primaire tabs

Day a Week School Amsterdam

Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan  cognitief talentvolle leerlingen; kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën en die behoefte hebben aan meer uitdaging dat dat zij in hun reguliere groep geboden krijgen. Zij komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen.

Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal en filosofie en denkstrategieën. Er is aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden. Daarnaast zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. Kinderen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is.  

Voor Wie?

Day a Week School is een samenwerkingsverband tussen Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA), Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO), Stichting Openbaar Onderwijs Noord, Sirius, Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) en het ABC. Day a Week School is toegankelijk voor leerlingen van deelnemende scholen die via onze identificatieprocedure worden geselecteerd. Leerlingen van niet deelnemende scholen komen helaas niet in aanmerking voor deelname aan het project.

Doel

Day a Week School heeft als doel een zo breed mogelijke basis te leggen voor cognitieve talentontwikkeling en het voorkomen van demotivatie. Het lesaanbod is afgestemd op de interesses van leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden. Een van de belangrijke achterliggende pricipes is 'leren leren'.

Voor de Day a Week School is het voorkomen van een tweedeling in het Amsterdamse basisonderwijs een belangrijke keuze. Kenmerkend is dat de excellente leerlingen een belangrijke rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer-)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt uitgedaagd door bijvoorbeeld een spreekbeurt te geven of zijn/haar ervaringen te delen met de eigen groep. Op deze manier vindt er een transfer plaats van de Day a Week School naar de deelnemende thuisscholen.

Welk profijt heeft de reguliere school van Day a Week School?

  • Scholen werken met een identificatieproces dat door de Day a Week School-medewerkers is ontwikkeld. Hierdoor krijgen zij een beter inzicht in de karakteristieken van cognitief getalenteerde en excellente kinderen. Zij kunnen tevens excellente leerlingen identificeren waarvan zij dat in eerste instantie niet hadden verwacht.
  • Scholen krijgen beter inzicht in de specifieke risico's en problematiek dat kan spelen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  • Een overzicht van Day a Week School-lesinhouden zal worden gedeeld met de participerende scholen, zodat er aldoende een documentatiecentrum ontstaat op het gebied van les- en activiteitideeën, geschikt voor cognitief talentvolle en excellente leerlingen.

Welk profijt hebben de kinderen van Day a Week School?

  • Het talent van de kinderen wordt herkend en erkend. Dit is een belangrijk aspect voor deze kinderen.
  • De excellente leerlingen krijgen de gelegenheid om met leerlingen van hun eigen niveau samen te werken, zodat zij zowel op sociaal als op cognitief gebied aansluiting vinden.
  • Het lesaanbod volgt de interesses van deze leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden.