Wij zoeken:

Onderwijsadviseur Gedrag en Leerlingbegeleiding     (20-30 uur)

Voor het team Gedrag en Schoolklimaat

 

Het ABC is het expertisecentrum voor het onderwijs in de metropoolregio Amsterdam. Het ABC levert met hoofd, hart en handen expertise die gericht is op waarden gedreven kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Altijd in de context van de school, de leerkracht, de leerling en de ouders. Met ruim zeventig deskundige psychologen, orthopedagogen, taal-reken en gedragsdeskundigen zorgen we elke dag weer dat alle talenten optimaal worden benut, zowel voor scholen als voor leerlingen.

Voor het team Gedrag en Schoolklimaat zoeken wij een

Onderwijsadviseur Gedrag en Leerlingbegeleiding (20-30 uur per week)

Het team Gedrag en Schoolklimaat bestaat op dit moment uit ca 10 gedragsspecialisten die zich met hart en ziel inzetten op de scholen om Passend Onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen te realiseren. Als onderwijsadviseur binnen dit specialistenteam werk je geheel zelfstandig op de diverse scholen en ben je verantwoordelijk voor het verkrijgen van opdrachten voor het team (acquisitie). Je coacht & traint diverse schoolteams en leerkrachten op het gebied van pedagogisch klimaat, gedrag en groepsdynamica. Je werkt vooral handelings- en oplossingsgericht en sluit aan op wat al wel goed gaat, wat nog voor verbetering vatbaar is en wat nodig is om de gewenste situatie (dichter) te bereiken. De gedragsspecialist die wij zoeken is breed inzetbaar en kan ook binnen het team School & Leerlingbegeleiding handelingsgerichte diagnostiek uitvoeren bij kinderen (“wat heeft deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig om zijn leerpotentieel optimaal te benutten”).

Je werkzaamheden:

 • Handelingsgericht diagnosticeren en arrangeren;
 • Coachen en trainen van leerkrachten en schoolteams “op maat”. Gericht op specifieke gedragsvragen in kader van Passend Onderwijs, pedagogisch klimaat en groepsdynamica;
 • Verzorgen en (mede-) ontwikkelen van deze trainingen;
 • Verzorgen van begeleidings- en coaching trajecten op gedrags-thema’s;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan het team Gedrag en Schoolklimaat en samen met je team bijdragen aan het verder vorm geven van Virtuoos Onderwijs;
 • Antwoord bieden op maatwerkvragen vanuit scholen (zowel in PO als VO).

Je profiel:

 • Je bent academisch geschoold in een voor onderwijs/zorg relevante opleiding (Kinder- en Jeugdpsychologie, Schoolpsychologie, Orthopedagogiek, Onderwijskunde, etc);
 • Je bent in het bezit van de basisaantekening diagnostiek met registratie én je hebt recente en relevante ervaring in het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen (je bent in staat dit zelfstandig uit te voeren);
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen het onderwijs (bijvoorbeeld als IB-er of orthopedagoog);
 • Je bent een gedragsspecialist met ervaring en kennis van schoolklimaat en groepsdynamica. Je bent een coach van leerkrachten;
 • Je bent bij voorkeur geschoold op Taakspel, Vreedzame school, PBS (Positive Behavior Support), Burgerschap en/of KIVA (anti-pest aanpak);
 • Je hebt een proactieve instelling en bent als onderwijsadviseur naast gedragsvraagstukken ook breed inzetbaar op leerling- en leerkrachtbegeleiding, handelingsgerichte diagnostiek en arrangementen;
 • Je bent bekend met werken met een normjaartaak en declarabel werken. Hierbij is het noodzakelijk dat je flexibel in je werktijden en werkdagen bent en je gemiddeld 2 tot 4 uur meer werkt per week om je normjaartaak te halen en zo je schoolvakanties te kunnen compenseren. Daartegenover staat veel vrijheid om je werktijden naar eigen planning in te delen.

Wij bieden:                        

Een uitdagende en zelfstandige functie als Onderwijsconsultant binnen het team Gedrag en Schoolklimaat. Inschaling van de functie is volgens de cao AOJ in schaal 10 of 11 (afhankelijk van je ervaring). Je bent aangesloten bij pensioenfonds ABP.

Solliciteren:

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met teamleider Janneke Oussoren: joussoren@hetabc.nl. Je motivatiebrief en CV kun je tot het nieuwe jaar sturen aan Carla Groen, Personeel en Organisatie onder vermelding van “vacature Onderwijsadviseur-Gedrag en Leerlingbegeleiding” naar werkenbij@hetabc.nl. Selectiegesprekken zullen in januari 2018 plaatsvinden. Het ABC streeft ernaar om de samenstelling van de personeelsbezetting een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Geïnteresseerden voor deze vacature van allochtone afkomst worden dan ook nadrukkelijk verzocht te reageren.