Wij zoeken:

Ouder- en Kindadviseur (32-36 uur)

Voor het Ouder- en Kindteam Bos en Lommer

 

Ouder- en Kindteams Amsterdam

De 27 Ouder- en Kindteams in de stad, 22 teams in de wijk, 4 op het voortgezet onderwijs (VO-teams), 1 MBO Jeugdteam, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp. De belangrijkste opdracht van de Ouder- en Kindteams is om kleine problemen klein te houden, snel en adequaat te signaleren welke hulp nodig is en deze zelf te bieden of te arrangeren. Als dat nodig is, kunnen ze verwijzen naar hulp en zorg buiten het Ouder- en Kindteam. De professionals van de Ouder- en Kindteams versterken of geven ruimte aan de eigen kracht van ouders, jeugdigen en beroepsopvoeders. Dit is het basisprincipe voor hun handelen. Zij werken intensief samen met professionals in de wijk uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen, huisartsen, verloskundigen, gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven en met partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten. In een Ouder-en Kindteam werken Ouder-en Kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en jeugdpsychologen.

 

Ouder- en Kindadviseur

Als Ouder- en Kindadviseur bied je ondersteuning aan ouders en/of kinderen/jeugdigen bij vragen over opvoeden en opgroeien. Je werkt vanuit school en in de buurt. Je kent de context, werkwijze en cultuur van de school en je kent de buurt. Je bent een vast aanspreekpunt voor de buurt, de school en de voorschool en je werkt nauw samen met andere professionals. Je arrangeert zorg, maakt een plan van aanpak, stemt dit af met betrokken partijen. In het gehele proces blijf je aanspreekpunt, bewaak je de voortgang en de afspraken en geef je nazorg. Je evalueert met ouders en de jeugdige en beoordeelt de opbrengsten van interventies.

 

Functie-inhoud

Als Ouder-en Kindadviseur:

 • Voer je gesprekken met ouders/kinderen en met professionals om inzicht te krijgen, signalen te beoordelen en een plan van aanpak te maken;
 • Werk je systeemgericht, oplossingsgericht en betrek je het gezin, het onderwijs en de buurt bij de analyse;
 • Verhelder je de vraag, analyseer je de binnengekomen informatie, consulteer je indien nodig de specialisten uit het Ouder- en Kindteam en vorm je een oordeel;
 • Vergroot je de zelfredzaamheid van de ouder en het kind en arrangeer je eventueel aanvullende zorg van het Samen DOEN team of zorg uit de flexibele schil;
 • Ondersteun je door middel van preventieve inzet en licht ambulante hulp het kind/jongeren met gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en versterk je hun kracht en activeer je het sociale netwerk;
 • Adviseer je over gezondheidsvragen, in afstemming of samen met de verpleegkundige/arts van het Ouder- en Kindteam.

 

Profiel

We zoeken een enthousiaste en betrokken collega die met een grote mate van zelfstandigheid goed kan samenwerken in een dynamisch werkveld met verschillende disciplines. Je kunt alle leeftijden bedienen, vanaf het jonge kind tot aan gezinnen met kinderen in de puberleeftijd. Je bent een aanpakker, zeer flexibel en je kunt regie voeren. Je bent actief in het opbouwen en uitbouwen van je netwerken in de wijken. Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel. Je kunt procesmatig denken en moeilijke beslissingen nemen in het belang van je cliënt. Je werkt vraaggericht, op maat, en met een hoge mate van cliëntvriendelijkheid. Voortdurende kwaliteitsverbetering en een zelfkritische blik zijn voor jou een vanzelfsprekendheid.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding MWD, SPH, Pedagogiek, psychologie of Systeemtherapie met diploma op HBO niveau
 • Geschoold in Triple P, Sova/competentietraining en/of Rots en Water
 • Bij voorkeur geregistreerd als jeugdzorgwerker of Jeugd-en gezinsprofessional bij SKJeugd (zie criteria bij www.skjeugd.nl)
 • Werkdagen bij voorkeur verspreid over 5 werkdagen. Werken op de donderdag is een must.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met werken met kinderen/jeugdigen en hun ouders in de hulpverlening, jeugdzorg en/of in het onderwijs
 • Kennis van de sociale kaart van Bos en Lommer strekt tot aanbeveling.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij willen de vacature graag uiterlijk per 1 april 2018 ingevuld hebben. Op moment van uitzetten van deze vacature is nog niet bekend of het een vacature van 32 uur of 36 uur wordt. Houd in ieder geval rekening met een beschikbaarheid van 36 uur per week svp. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO AOJ. Afhankelijk van opleiding en ervaring is de functie ingedeeld in schaal 9 (min € 2374,- en max € 3562,- bruto bij 36 uur dienstverband). Het betreft een contract voor een jaar met uitzicht op verlenging bij goed functioneren.

 

Nadere informatie kun je inwinnen bij:

Functie-inhoud:

Het ABC: Janneke Oussoren:  joussoren@hetabc.nl; tel: 0631631559

Teamleider OKT Bos en Lommer/Oud West & De Baarsjes: b.beek@oktamsterdam.nl; tel: 0633315277

Arbeidsvoorwaarden:

Carla Groen, Personeel & Organisatie Het ABC: cgroen@hetabc.nl; tel: 0631631665

 

Solliciteren

Wil je graag als Ouder-en Kindadviseur het OKT team per 1 april komen versterken? Stuur dan vóór 17 december je motivatiebrief en CV naar werkenbij@hetabc.nl t.a.v. Carla Groen o.v.v. Ouder en Kindadviseur. De selectiegesprekken zullen in de 2e en 3e week van januari 2018 plaatsvinden.