Dyslexie

dyslexieDyslexie betekent dat iemand moeite heeft met het verwerken van taal. In Nederland hebben ongeveer 3 op de 100 jongens dyslexie, en 1 op de 100 meisjes.

Signaleren
Bij iemand met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizaam en kost het vaak veel energie. Dit staat verder los van hoe slim of intelligent iemand is. Dyslexie kan de schoolprestaties ernstig belemmeren, met als gevolg dat kinderen met dyslexie vaak slechter presenteren (bijvoorbeeld op toetsen) dan dat ze eigenlijk kunnen. Vroegtijdige signalering, onderzoeken en eventuele behandeling van dyslexie is daarom erg belangrijk bij dyslexie.

Behandelen
Tot nog toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost, maar met intensieve extra begeleiding kan een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereikt worden.

Wij bieden kinderen, ouders en scholen begeleiding bij diagnostiek en behandeling van dyslexie. Daarbij zijn wij aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Voor zowel onderzoek als behandeling hebben wij momenteel geen wachtlijsten.

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven.

 

Meer over aanmelden

ABC leveringsvoorwaarden

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw kind?AANBOD VAN HET ABC

Onderzoek Dyslexie

Wanneer een kind veel moeite heeft met lezen en spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is dan kan dat komen door dyslexie. Om erachter te komen of dat ook echt zo is moet er onderzoek gedaan worden.

Lees meer

Behandeling Dyslexie

Als uit uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van dyslexie kan er gestart worden met een behandeling. In een traject van maximaal 40 behandelingen wordt wekelijks gewerkt aan het weer 'op niveau' krijgen en wordt gezocht naar effectieve methode om te leren. 

Lees meer

Behandeling Spelling 9-12 jaar

Soms zijn er duidelijke spelling achterstanden terwijl er (nog) geen sprake van dyslexie is. In die gevallen bieden wij een spelling behandeling. Hierin kijken we naar het individuele niveau van uw kind en herhalen we de elementen die nog niet voldoende op niveau zijn. 

Lees meer

Behandeling Spelling Voortgezet Onderwijs

In de praktijk blijkt dat niet alles dat wordt aangeleerd op de basisschool ook altijd helemaal blijft hangen. Ook op het voortgezet onderwijs kan er behoefte zijn om nog eens met extra aandacht de spellingregels te herhalen. 

Lees meer