Dyslexie

dyslexieWanneer een kind veel moeite heeft met lezen en spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is, dan kan dat komen door dyslexie. 

Dyslexie-onderzoek
Bij iemand met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizaam en kost het vaak veel energie. Om erachter te komen of er echt sprake is van dyslexie nemen wij dyslexie-onderzoeken af bij kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs. In één of twee dagdelen worden verschillende testen gedaan. Na het onderzoek weten we in welke mate uw kind problemen ervaart met schrijven en spellen en welke dyslexiebehandeling uw kind het beste zou kunnen helpen. Wij zijn aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. 

Dyslexie behandeling en begeleiding
Tot nog toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost, maar met extra begeleiding kan een hoger niveau van technisch lezen en spellen bereikt worden. Het beter kunnen lezen en spellen zorgt op zijn beurt vaak weer voor meer plezier in leren.

Vroegtijdige signalering, onderzoek, begeleiding en eventuele behandeling zijn erg belangrijk. Wij bieden dan ook (op maat) behandelingen voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs.

Voor zowel onderzoek als behandeling hebben wij momenteel geen wachtlijsten.

Neem contact op via advies@hetabc.nl voor meer informatie over de aanmelding en onze tarieven.

Meer over aanmelden

ABC leveringsvoorwaarden

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw kind?

AANBOD VAN HET ABC

Onderzoek Dyslexie

Wanneer een kind veel moeite heeft met lezen en spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is dan kan dat komen door dyslexie. Om erachter te komen of dat ook echt zo is moet er onderzoek gedaan worden.

Lees meer

Behandeling Dyslexie

Als uit uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van dyslexie kan er gestart worden met een behandeling. In een traject van een vooraf bepaald aantal behandelingen wordt wekelijks gewerkt aan het weer 'op niveau' krijgen en wordt gezocht naar effectieve methode om te leren. 

Lees meer

Behandeling Spelling 9-12 jaar

Soms zijn er duidelijke spelling achterstanden terwijl er (nog) geen sprake van dyslexie is. In die gevallen bieden wij een spelling behandeling. Hierin kijken we naar het individuele niveau van uw kind en herhalen we de elementen die nog niet voldoende op niveau zijn. 

Lees meer

Behandeling Spelling Voortgezet Onderwijs

In de praktijk blijkt dat niet alles dat wordt aangeleerd op de basisschool ook altijd helemaal blijft hangen. Ook op het voortgezet onderwijs kan er behoefte zijn om nog eens met extra aandacht de spellingregels te herhalen. 

Lees meer