De leerlingen

Aanmelding

De aanmeldingen van onze leerlingen verlopen niet via de ouders, maar via de deelnemende scholen. Alleen leerlingen die op een deelnemende school zitten komen in aanmerking voor deelname aan DWS. Er wordt hierbij niet alleen gelet op leerprestaties, maar ook op denkstrategieën en probleemoplossend vermogen (voor meer informatie over de identificatie van de leerlingen, klik hier). De leerkrachten en intern begeleiders krijgen een speciale training en identificatiemodule om de hoogst getalenteerde en excellente leerlingen te identificeren. De meest talentvolle en creatiefst denkende leerlingen worden uitgenodigd voor deelname, uiteraard nadat de ouders hier toestemming voor hebben gegeven.

De groepen

Momenteel hebben we ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over 10 groepen van maximaal 18 leerlingen. De groepen zijn heterogeen qua leeftijd. Ieder nieuw schooljaar wordt er in de groepen 5 opnieuw geïdentificeerd. Kinderen die in groep 8 zitten nemen deel tot aan de kerstvakantie. Na deze vakantie maken zij plaats voor de nieuwe leerlingen uit groep 5.

Iedere groep heeft zijn eigen Day a Week School teacher. (voor een overzicht van onze teachers, klik hier) en krijgt één dag per week op een vaste locatie les. De locaties vindt u hier. De teacher is speciaal getraind op het gebied van omgaan met en onderwijs geven aan excellente leerlingen in het basisonderwijs en heeft plm. zesmaal per jaar een intervisie- en netwerkoverleg met de andere teachers. Hiernaast worden zij begeleid door inhoudelijk specialisten van het ABC.