De scholen

Welke scholen doen er momenteel mee?

Day a Week School wordt aangeboden aan scholen in de stadsdelen Noord, Centrum, Zuid. Vanaf september 2012 doet een viertal schoolbesturen mee met het project en zijn de stadsdelen West en Zuidoost toegevoegd. Alleen de scholen die onder de deelnemende besturen vallen zijn in de gelegenheid om aan het project deel te nemen.

In stadsdeel Noord nemen vanaf januari 2013 12 scholen deel van twee besturen (ASKO en Openbaar Onderwijs Noord), te weten: 

In de stadsdelen Centrum en Zuid nemen momenteel 24 scholen deel van twee besturen (OOADA en ASKO), te weten:

In stadsdeel West doen de volgende 4 scholen mee (van het ASKO bestuur):

In stadsdeel Zuidoost nemen de volgende 6 scholen deel (van het Sirius bestuur):

Als uw school interesse heeft in deelname aan het project Day a Week School kunt u dit aangeven bij het bestuur van uw school. Het bestuur neemt dan contact op met projectleider Rob Wolthuis via robwolthuis@ooada.nl of 06-50270608, om de mogelijkheden in de toekomst te bespreken.