Voorgeschiedenis Day a Week School

 

 

Concept 

Het concept van de Day a Week School is gebaseerd op vernieuwende inzichten van Carol Cummings en Aileen Hoare en is ondergebracht bij de Britse vereniging van onderwijsadviseurs voor meer- en hoogbegaafden: NACE. De Day a Week School draait in Engeland op diverse locaties sinds 2007 en is een groot succes. Begin 2009 is het project naar Nederland gehaald door Maria Berkhout, specialist meer- en hoogbegaafdheid van ABC Onderwijsadviseurs.

Kleinschaligheid: een belemmering

Veel Amsterdamse basisscholen proberen excellente leerlingen binnen de eigen muren te stimuleren, bijvoorbeeld met plusklassen of verrijkingsgroepen. Deze bestaande activiteiten zijn echter veelal afhankelijk van de knowhow van één of enkele leerkrachten. In sommige gevallen krijgen initiatieven geen vervolg. Ook de kleinschaligheid van de initiatieven vormt vaak een probleem. Een school heeft in de regel slechts een beperkt aantal zeer getalenteerde leerlingen (2,5 %). Daardoor is de benodigde investering in professionele kennis, materiaal en faciliteiten voor een school vaak lastig op te brengen.

Een overzicht van de mensen die zich bezighouden met het DWS-onderwijs:

Day a Week School Amsterdam is gevormd door een kerngroep. In deze kerngroep zijn momenteel vier schoolbesturen vertegenwoordigd, te weten

  1. OOADA (Maarten Teunissen - voorzitter van de kerngroep en Rob Wolthuis - projectleider.)
  2. ASKO (Mirjam Leinders)
  3. Openbaar Onderwijs Noord (Greetje van Drooge)
  4. Sirius (Erwin Boom)

Het ABC wordt vertegenwoordigd door Annerose Groot (projectleider) en Jaap Verouden (kwaliteitsmanager) en verzorgt de inhoudelijke kant van Day a Week School. Hiernaast werken de volgende hoogbegaafdheidspecialisten:

  • Maria Berkhout
  • Donna de Boer
  • Annalotte Ossen