Arrangementen

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, kan Het ABC meedenken bij de invulling en aanvraag van een arrangement.

Elke school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel vastgelegd hoe zij in de basisondersteuning met behulp van preventieve en licht curatieve interventies tegemoetkomt aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Het ABC ondersteunt scholen bij de uitvoering van basisondersteuning en helpt deze te versterken.

Psychologen en orthopedagogen van Het ABC voeren vanwege hun specialistische kennis ten aanzien van de begeleiding van leerlingen met (ernstige) gedrags- en/of leerproblemen bij u op school ook arrangementen uit.

Een arrangement is altijd op maat gemaakt, gebaseerd op wat de leerling, leerkracht(en) en ouders specifiek en praktisch nodig hebben. In onze aanpak is vaak sprake van een volgende combinatie:

  • Individuele begeleiding en coaching van de leerling in de groep
  • Consultatieve leerkrachtbegeleiding/ psycho-educatie/ professionalisering voor de leerkracht en het schoolteam
  • Begeleiding/ psycho-educatie voor de ouders

We werken hierbij handelings- en oplossingsgericht en maken gebruik van effectieve interventies. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerling, de leerkracht(en), de interne begeleider en evt. andere betrokken instellingen. Met een arrangement dragen we bij aan versterking van de basis- en extra ondersteuning van de school.

Wij beschikken over ruime ervaring en brede expertise. Deze worden op maat ingezet en de invulling van de arrangementen is dus steeds uniek. Wij geven hier samen met de school en de leerling(en) verder vorm aan. Met elkaar bespreken we doelen, gewenste aanpak en resultaten. Om een beeld te geven van de mogelijkheden, geven we hierbij een beeld van een aantal mogelijke arrangementen, met verschillende thema’s:

  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • (Hoog)begaafdheid
  • Nieuwkomers
  • Rekenen
  • Lezen en spelling
  • Dyslexie
  • Werkhouding/ executieve functies

Bekijk hier onze Arrangementen Flyer, met een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden en voorbeelden.

 

Wil je meer weten hierover?

Minke Fuijkschot
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 73

mfuijkschot@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

"Dat er na een gesprek met ons als ouders en een ochtend onderzoek, een zo volledig plaatje van mijn kind ontstaat dat recht doet aan wie hij ‘is’ én waar school en wij écht iets mee kunnen, had ik van te voren niet verwacht."