Kernprocedure lwoo-pro

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Er kunnen leerachterstandentoetsen (LAT), capaciteitenonderzoeken (ook wel: intelligentietest of CAP) en sociaal-emotionele onderzoeken (SEM) afgenomen worden. Het ABC kijkt de LAT's na en neemt de CAP/SEM-onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs.

Let op! De meeste CAP/SEM-onderzoeken hebben inmiddels plaatsgevonden. Neem bij urgente vragen contact met ons op. Voor vragen over ELK (o.a. het gereedmaken van OKI-doc, aanpassen van leerjaren, adviezen instellen etc) verwijzen wij u naar helpdesk@elkadam.nl. Wij zijn geen technische beheerders dus kunnen u hiermee helaas niet helpen. Vragen over plaatsing, tijdspad, deadlines, het kiezen van een passende VO school, tussenvoorziening, etc kunt u stellen aan het Samenwerkingsverband VO.

ELK: Elektronisch Loket Kernprocedure

Klik op bovenstaande titel voor meer informatie over het invoeren van leerlingen. Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met bestuursbeheerders is te vinden op de website www.handleiding.elkadam.nl onder het kopje Algemene documenten ELK. Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl

LAT: Leerachterstandentoetsen

Klik op bovenstaande titel voor meer informatie over de LAT. Let op! Sinds dit jaar zijn zowel CITO 2.0 als CITO 3.0 toegestaan. Er is voor het uitvoeren van de LAT geen toestemming van de ouders nodig. Het is uiteraard wel aan te raden de ouders te melden dat u de leerling mee laat doen aan de LAT en waarom u daarvoor kiest.

CAP/SEM: Capaciteiten- en Sociaal-emotioneel onderzoek

Klik op bovenstaande titel voor het stroomschema van de CAP/SEM-procedure. Het capaciteitenonderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden november/december. Het sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) vindt plaats in de maand januari. Het ABC is op dit moment druk bezig met het inplannen van alle leerlingen. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een SEM-afname op het ABC.

Voor het afnemen van de CAP’s en de SEM’s is toestemming van beide ouders nodig. Download hier het toestemmingsformulier uit ELK. Het verzorgen van de ondertekende formulieren en informeren van de ouders voorafgaand aan het onderzoek is de verantwoordelijkheid van de school.

We streven er naar de resultaten van het CAP-onderzoek binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Overige informatie

  • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
  • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u op www.handleiding.elkadam.nl. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
  • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Heeft u nog vragen over de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Veelgestelde vragen

  • Voor vragen over ELK (o.a. het gereedmaken van OKI-doc, aanpassen van leerjaren, adviezen instellen etc) verwijzen wij u naar helpdesk@elkadam.nl. Wij zijn geen technische beheerders dus kunnen u hiermee helaas niet helpen.
  • Vragen over plaatsing, tijdspad, deadlines, het kiezen van een passende VO school, tussenvoorziening, etc kunt u stellen aan het Samenwerkingsverband VO.

Contact team Kernprocedure

Vragen over onderzoek door Het ABC binnen de Kernprocedure lwoo-pro kunt u stellen door een mail te sturen naar: kernprocedure@hetabc.nl