Kernprocedure lwoo-pro

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Er kunnen leerachterstandentoetsen (LAT’s), capaciteitenonderzoeken (ook wel: intelligentietest of CAP’s) en sociaal-emotionele onderzoeken (SEM’s) afgenomen worden. Het ABC kijkt de LAT's na en neemt de extra toetsen en/of onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs.

CAP/SEM: Capaciteiten- en Sociaal-emotioneel onderzoek

Klik op bovenstaande titel voor het stroomschema van de CAP/SEM-procedure. Het capaciteitenonderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden november/december. Het sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) vindt plaats in de maand januari. Het ABC is op dit moment druk bezig met het inplannen van alle leerlingen. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een SEM-afname op het ABC.

Voor het afnemen van de CAP’s en de SEM’s is toestemming van beide ouders nodig. Download hier het toestemmingsformulier uit ELK. Het verzorgen van de ondertekende formulieren en informeren van de ouders voorafgaand aan het onderzoek is de verantwoordelijkheid van de school.

We streven er naar de resultaten van het CAP-onderzoek binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

ELK: Elektronisch Loket Kernprocedure

Klik op bovenstaande titel voor meer informatie over het invoeren van leerlingen. Let op! Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen. Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met bestuursbeheerders is te vinden op de website www.handleiding.elkadam.nl onder het kopje Algemene documenten ELK. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl

LAT: Leerachterstandentoetsen

Klik op bovenstaande titel voor meer informatie over de LAT. Let op! Sinds dit jaar zijn zowel CITO 2.0 als CITO 3.0 toegestaan. Er is voor het uitvoeren van de LAT geen toestemming van de ouders nodig. Het is uiteraard wel aan te raden de ouders te melden dat u de leerling mee laat doen aan de LAT en waarom u daarvoor kiest.

Overige informatie

  • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
  • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u op www.handleiding.elkadam.nl. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
  • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Heeft u nog vragen over de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Veelgestelde vragen

  • Met vragen over het invoeren van de adviezen/volledig maken van het oki-doc zie www.handleiding.elkadam.nl of stuur een mail naar helpdesk@elkadam.nl
  • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Kijk voor handleidingen op www.handleiding.elkadam.nl 
  • Met vragen over welke instrumenten worden afgenomen. Zie LAT: Leerachterstandentoetsen en klik op Lijst toegestane instrumenten.

Contact team Kernprocedure

Heb je nog vragen over de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar: kernprocedure@hetabc.nl