Kernprocedure lwoo-pro

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Het ABC neemt de extra toetsen en/of onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Er kunnen leerachterstandentoetsen (LAT’s), capaciteitenonderzoeken (ook wel: intelligentietest of CAP’s) en sociaal-emotionele onderzoeken (SEM’s) afgenomen worden.

Op deze pagina staat informatie over de volgende onderwerpen:

 • Stappenplan 
 • Voorlopig tijdpad 2017/2018
 • Toestemming ouders
 • Informatie

Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen. Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u op www.handleiding.elkadam.nl. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl 

Stappenplan

Stap 1: Leerachterstandentoets (LAT)
Stap 2: Capaciteitenonderzoek (CAP)
Stap 3: Sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)

Klik op onderstaande afbeeldingen om het desbetreffende stroomschema te bekijken. SBO-scholen volgen een aangepast stroomschema. Neem voor vragen contact op.

 


Klik hier voor meer informatie over welke LAT-toetsen dit jaar kunnen worden afgenomen.

 

In sommige gevallen is er recent een onderzoek gedaan en is er geen ander onderzoek meer nodig. Wanneer het onderzoek na augustus 2016 is afgenomen, kan dat met toestemming van ouders gebruikt worden. 

 

Een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) wordt afgenomen bij leerlingen waarbij de leerachterstanden niet te verklaren zijn uit een lage intelligentie (IQ ≥90). Zodra de uitslagen bekend zijn, nodigt Het ABC deze leerlingen uit voor een SEM. De leerlingen vullen – in samengestelde groepen - twee vragenlijsten in. Dit duurt ongeveer een uur. De leerkracht van groep 8 vult ook een vragenlijst in. Er kan een beschikking voor leerwegondersteuning worden aangevraagd als er sprake is van faalangst, geringe prestatie-motivatie en/of emotionele instabiliteit.


Tijdpad 2017/2018

WAT DATUM
Zelf LATtende scholen:
LAT afnames Week 39: 25 - 29 september
Invoeren gegevens in ELK Week 43: uiterlijk 27 oktober

Overige scholen:
LAT afnames Week 39: 25 - 29 september
Opsturen ongecorrigeerde
antwoordbladenboekjes naar Het ABC
= Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
Week 40: uiterlijk 6 oktober
Start afnamen CAP Vanaf week 44

Toestemming ouders

 • LAT: er is voor het uitvoeren van de LAT geen toestemming van de ouders nodig. Het is uiteraard wel aan te raden de ouders te melden dat u de leerling mee laat doen aan de LAT en waarom u daarvoor kiest.
 • CAP/SEM: Voor het afnemen van de CAP’s en de SEM’s is wél toestemming van beide ouders nodig
  (Toestemmingsformulier CAP/SEM).
  Let op: zonder ingevuld toestemmingsformulier mogen wij de toets niet afnemen.

  Het verzorgen van de ondertekende formulieren is de verantwoordelijkheid van de school. Het formulier is van toepassing op het CAP en het SEM.

Informatie

 • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
 • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u op www.handleiding.elkadam.nl. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
 • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Heeft u nog vragen over de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Veelgestelde vragen

Contact team Kernprocedure

Heb je nog vragen over de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar: kernprocedure@hetabc.nl

Voor inhoudelijke vragen die niet per mail kunnen, hebben wij vanaf 25 september elke maandag van 15.00-16.00 uur en op woensdag van 13.00-14.00 uur een telefonisch spreekuur. Bereikbaar via 0615061426.

kernprocedure