Specialistisch (hoog)begaafdheidsonderzoek


Als je een vermoeden hebt van (hoog)begaafdheid bij een of meer van je leerlingen,  kan een (hoog)begaafdheidsonderzoek uitsluitsel bieden. Dit kan bij een vermoedelijk onderpresterend kind, maar ook bij een kind dat zeer goed presteert.

Werkwijze

Bij een (hoog)begaafdheidsonderzoek wordt er altijd een capaciteitenonderzoek uitgevoerd. Hiernaast wordt er ook gekeken naar de volgende aspecten van de leerling:

  • het creatieve denkvermogen
  • de taakgerichtheid en motivatie
  • het (werk)geheugen

Als daar vraag naar is, wordt ook het sociaal-emotioneel functioneren in beeld gebracht. Op basis van dit begaafdheidsonderzoek schrijft de specialist een psychologisch rapport. Met school en ouders wordt een adviesgesprek gevoerd en worden er handelingssuggesties gedaan voor op school en voor thuis.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden.

Heb je vragen hierover?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel