Handelingsgerichte diagnostiek

Wanneer het leren blijft stagneren of de gedragsproblemen blijven bestaan, kan er behoefte zijn aan ‘handelingsgerichte diagnostiek’. Handelingsgerichte diagnostiek is vraag- en oplossingsgericht. De ABC onderwijsadviseur kijkt samen met de leerkracht, de ouders en de interne begeleider wat een leerling nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling en plezierige schooltijd te komen.

Samen kijken we wat nodig en mogelijk is om de vragen die de leerkracht en ouders hebben te beantwoorden. Het kan gaan om consultatiegesprekken met de leerkracht, gesprekken met de leerling, een observatie in de klas, een pedagogisch-didactisch onderzoek of een psychologisch onderzoek gericht op de leermogelijkheden of het gedrag van de leerling. We brengen samen de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. We kijken naar kwaliteiten om deze te versterken en werken tegelijkertijd aan het beperken van de belemmeringen (dan wel de impact ervan te verkleinen).

We zoeken altijd naar een aanpak en oplossingen die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling, de leerkracht, de school en de ouders.

Opbrengsten:

  • Ouders en leerkracht komen samen tot:
    • meer inzicht in de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de leerling
    • zicht op beschermende en belemmerende factoren
    • afstemming over de wenselijke en haalbare aanpak
  • Een positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie.
  • Leerling kan zich (weer) optimaal ontwikkelen.

 

Wil je meer weten hierover?

Esther van den Berg
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 26

evandenberg@hetabc.nl

Mijn profiel

"Dat er na een gesprek met ons als ouders en een ochtend onderzoek, een zo volledig plaatje van mijn kind ontstaat dat recht doet aan wie hij ‘is’ én waar school en wij écht iets mee kunnen, had ik van te voren niet verwacht."