MaakOnderwijsMAAKONDERWIJS PNG

 

Voor alle kinderen die iets willen maken, is MaakOnderwijs een op nieuwe technologie gebaseerd onderwijsprogramma. Het gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en het leert ze verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een duurzame samenleving.

Wat is MaakOnderwijs?

Ontwerpend en ontdekkend leren.
Het ABC heeft in samenwerking met 3DMakersMagic MaakOnderwijs ontwikkeld, een lesprogramma om kennis te maken met de 3D-printer. In 9 lessen komt het hele proces aan bod; van idee ontwerpen tot maken en vervolgens het in de markt zetten van het product.

Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de kerndoelen op het gebied van taal, rekenen en oriëntatie op jezelf en de wereld. Voordat de lessen starten, worden de leerkrachten opgeleid door medewerkers van Het ABC en ook tijdens het traject worden de leerkrachten begeleid.

Challenges

Als aanvulling op het MaakOnderwijs programma, zijn er diverse mogelijkheden voor een vervolg. Daarbij komen zowel ontwerpen als maken aan bod en ga je met een concrete opdracht aan de slag binnen een bepaalde tijd.

Waarom MaakOnderwijs?21 st century skills

Op de arbeidsmarkt ontstaat een steeds grotere roep naar jonge mensen met 21st Century Skills. Dat zijn onder andere vaardigheden op ict-gebied, maar ook ‘goed kunnen samenwerken’, ‘sterk zijn in communiceren’ en ‘creatief en oplossingsgericht kunnen denken’. Wie aan de slag gaat met MaakOnderwijs, werkt met zijn leerlingen gericht aan deze vaardigheden en bereidt zijn leerlingen daarmee goed voor op de toekomst.

Voor wie is het?

Het programma is geschikt voor alle leerlingen; voor zowel regulier als speciaal onderwijs, binnen primair- en voortgezet onderwijs. Ook is er voor de Naschoolse opvang een project op maat mogelijk.

Het programma biedt ieder kind de kans om zijn talenten tot uiting te laten komen.

Lees hier het interview van 3Dprint Magazine met Rob van Hal, over MaakOnderwijs in het speciaal onderwijs.

Subsidies 

Het ABC biedt in samenwerking met het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie (EWT, zie www.iederkindeentalent.nl) ondersteuning bij de implementatie van W&T, op verzoek van scholen of schoolbesturen. In de nieuwe aanvraagronde voor de EWT subsidie kun je verschillende MaakOnderwijs trajecten inzetten. Dit zijn nascholingstrajecten, i.s.m. NEMO, waarbij ontwerpend leren gekoppeld wordt aan 3D-printing. Het ABC biedt begeleiding bij het indienen van deze subsidie aanvraag.

Lees hier meer over de subsidie mogelijkheden. 

 

Agenda & Events MaakOnderwijs

Naast het traject MaakOnderwijs worden er ook aparte workshops en presentaties gegeven m.b.t. Nieuwe Technologie. Deze presentaties en workshops zijn zowel voor scholen die al bezig zijn met MaakOnderwijs &/ nieuwe technologie, als scholen die hier nog niet zoveel mee doen, maar wel interesse hebben en zich willen oriënteren.

 

Bijeenkomst
Workshop/ presentatie MaakOnderwijs
Nationaal Mediawijsheid Congres

29 maart 12.00 tot 17.30 uur

Reehorst Ede

Workshop Recycling en printen in 3D & Workshop MaakOnderwijs; maken, kritisch denken
EWT Conferentie

5 april 13.00 tot 17.00 uur

NEMO

 MaakOnderwijs ervaringen

Wetenschap & Techniek Café Amsterdam

16 mei 16.00 tot 19.00 uur

OBA Amsterdam

Workshop ‘Recycling en printen in 3D

Werkdocumenten 3D-printen (voor leerkrachten)

Werkdocumenten 3D printen

Ik vond het leuk om samen te werken
en het was eigenlijk gemakkelijker dan ik dacht.
Bilal, 10 jaar