Met de hele groep effectief aan de slag met rekenen

Zit jouw groep ook in een rekendip?

Vallen de rekenresultaten tegen of wil je meer beleving in de rekenles? Wil je het rekenen weer leuk maken voor de leerlingen? En weten hoe je materialen zodanig inzet, dat ze effectief de rekenstrategie ondersteunen om de beoogde lesdoelen te behalen?

Dan is een groepsarrangement een snelle en effectieve aanpak die de leerkracht versterkt op kennisniveau én in het handelen. In dit traject kun je rekenproblemen analyseren én aanpakken binnen je groep én de school. Hierdoor gaan de rekenresultaten omhoog en krijgen leerlingen en leerkrachten (weer) meer zelfvertrouwen en plezier in het rekenen.

Aanpak groepsarrangement rekenen

 • Desgewenst bieden wij ondersteuning bij de aanvraag van een groepsarrangement
 • Het voortraject bestaat uit een uitgebreide intake en nulmeting:
  - Probleemanalyse
  - Gesprek met IB-er/ leerkracht
  - Analyse van de toets resultaten
  - Klassenobservatie(s)
  - Niveaubepaling met genormeerd meetinstrument
 • We stellen een plan van aanpak op in samenspraak met school
 • Bij de uitvoering van het groepsarrangement valt te denken aan:
  - Coaching on the job
  - Afstemming tussen IB-er en leerkracht &/ directie
  - Teamworkshop, waarin bv. materialen en de methode onder de loep worden genomen en een effectieve reken aanpak voor de hele school geborgd wordt
 • Tussen- en eindevaluatie voor de kwaliteitsbewaking

Aanvragen

Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Janneke Oussoren via joussoren@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?

Janneke Oussoren
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel