Inspiratiebijeenkomsten 45 jaar Het ABC

Speel met je ruimte, vergroot je impact!

 

Samen met experts, ervaringsdeskundigen, (oud)collega’s en partners blikken we in een drietal inspiratiebijeenkomsten terug op grote maatschappelijke onderwijsthema’s en gaan we vooral ook met elkaar inhoudelijk én praktisch verdiepen.

Tijd: 16:30-19:00 uur
Locatie: Het ABC, Baarsjesweg 224 Amsterdam

Het programma

9 oktober - Gelijke kansen & burgerschapsonderwijs

Gelijke kansen voor alle kinderen, daar staan we voor, al bijna 45 jaar. Door goed onderwijs te bieden, bevorder je de mogelijkheden tot gelijke kansen om te kunnen participeren als goed burger. Het onderwijs is vanaf de jaren ‘70 van emancipatiemachine, naar multicultureel en inmiddels naar superdivers gegaan. We helpen scholen en hun leerlingen volwassen in onze democratie samen te leren leven. En het verlangen aan te boren om te verbinden met de klas, school en samenleving. Zodat er bereidheid ontstaat om verschillen tussen mensen te overbruggen en benutten.

Hoe voer je het gesprek in de klas over botsende waarden, zodat het een waardevol leermoment is? Hoe zorg je dat je zelf in je kracht, voor de klas in de school staat? Wat jij nodig of wat wil je nog doen?

Hierover gingen we in gesprek met elkaar. (bekijk hier het programma)

25 januari - Taalonderwijs, toen en nu

In de afgelopen 45 jaar heeft het Taalonderwijs niet stil gestaan:

  • Van het eerste ABC-leesplankje, naar Zó leren lezen, de katholieke voorloper van de nog steeds veelgebruikte methode Veilig leren lezen
  • Van ‘losse NT2-methodes zoals Laat wat van je horen en Knoop het in je oren naar geïntegreerd NT1-NT2-onderwijs
  • Van Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) en Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) naar functioneel veeltalig leren
  • Van opbrengstgericht werken vanuit de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam naar taal als middel voor persoonsvorming en socialisatie, taalonderwijs in betekenisvolle contexten.

In deze bijeenkomst gaan we dieper in op de nieuwe ontwikkelingen en hoe jij dat kan toepassen in je onderwijs.

Bekijk hier het volledige programma en meld je direct aan!

10 april - Leerlingbegeleiding, ieder kind gezien

Vanaf begin jaren zeventig is een toenemende aandacht voor de grote aantallen leerlingen die vastliepen in het onderwijs. Niet voor niets richt Het ABC zich al vanaf haar start op leerlingbegeleiding, met de overtuiging dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. In de loop der tijd verschoof de aandacht naar de driehoek leerkracht-kind-ouders, de manier van lesgeven, de omgang met de kinderen en vooral de planmatigheid van het pedagogisch en didactisch handelen. Inmiddels is er passend onderwijs.

We blikken terug op 45 jaar leerlingbegeleiding in Amsterdam en je kunt je laten inspireren in verschillende workshops die ingaan op de laatste stand van zaken.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over Virtuoze School en wat Het ABC voor jou(w school) kan beteken? Neem dan contact op met een van onze klantmanagers of adviseurs. Zij denken mee en helpen graag verder.

Wil je meer informatie of persoonlijk contact hierover?
Neem contact op met een van onze klantmanagers of adviseurs.
Bekijk hier hun contactgegevens.