Laden Evenementen

« All Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Taalonderwijs, toen en nu

25-01-2018, 16:30 - 19:00

Inspiratiebijeenkomsten 45 jaar Het ABC

Speel met je ruimte, vergroot je impact!

Samen met experts, ervaringsdeskundigen, (oud)collega’s en partners blikken we in het kader van ons 45-jarig bestaan in een aantal inspiratiebijeenkomsten terug op grote maatschappelijke onderwijsthema’s en gaan we vooral met elkaar inhoudelijk én praktisch verdiepen.

 • Maandag 9 oktober – Gelijke kansen & burgerschapsonderwijs
 • Donderdag 25 januari – Taalonderwijs, toen en nu
 • Dinsdag 10 april – Leerlingbegeleiding, ieder kind gezien

Tijd: 16:30-19:00 uur
Locatie: Het ABC, Baarsjesweg 224 Amsterdam

 

Het programma

25 januari – Taalonderwijs, toen en nu

Taalonderwijs op een Amsterdamse basisschool, het lijkt zo’n overzichtelijk vak. Maar taal is niet alleen doel, het is ook het middel waarin het onderwijs gegeven wordt. En dat maakt taalonderwijs net even specialer! Was taalonderwijs vroeger vooral een kwestie van goed leren lezen en spellen, tegenwoordig kan dit niet zonder woordenschatuitbreiding, begrijpend lezen en interactie.

Het onderwijs in de allochtone levende talen (OALT) verdween begin 2000 van school, maar hoe denken we tegenwoordig over meertaligheid in onderwijs? We blikken terug op 45 jaar taalonderwijs en taalstimulering in Amsterdam, met Het ABC. In de beginjaren zetten de taalexperts zich in om arbeiderskinderen via taal te emanciperen. Nu maken de taalexperts zich hard voor de kansen van kinderen van arbeidsmigranten en vluchtelingenkinderen. Taal als sleutel tot schoolsucces. We staan stil bij opvallende koerswijzigingen, en bij de zogenaamde ‘gouwe ouwe’. En we verbinden taal aan de drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

In deze bijeenkomst bieden we een historisch perspectief en gaan we dieper in op de nieuwe ontwikkelingen en hoe jij die  kan
toepassen in je onderwijs. Na de inleiding kun je kiezen uit de volgende drie workshops:

 

 1. Tweedejaars nieuwkomers in de klas
  Bijna elke Amsterdamse basisschool heeft te maken met kinderen die afkomstig zijn uit een ander land, en meestal na een jaar nieuwkomersgroep instromen in een reguliere klas. De kans dat er binnenkort een aantal tweedejaars nieuwkomers in jouw klas of school instroomt is groot. Wie zijn deze leerlingen eigenlijk? Welk(e) (taal)niveaus kun je verwachten en op welke manieren kun je als leerkracht deze leerlingen verder laten groeien?In deze workshop krijg je antwoord op dergelijke vragen. We maken hiervoor gebruik van de publicatie ‘Ruimte voor nieuwe talenten’.

  Bekijk alvast de reactie van Moniek op deze handreiking, in haar blog ‘Anders kijken naar nieuwkomers‘.

  De workshop wordt gegeven door Moniek Sanders. Zij is taalspecialist bij Het ABC, trainer van o.a. NT2 en coördinator van het expertisenetwerk nieuwkomersleerkrachten Amsterdam. Zij is expert in het samen werken aan taalbeleid op school en kijkt met leerkrachten naar de taalleerbehoeften van de kinderen in hun klas.

 2. Nieuwswijsheid: taal en burgerschapsonderwijs in één
  Ben je op zoek naar manieren om leerlingen te laten nadenken over hun kijk op de wereld? Wil je de actualiteit in de klas niet alleen behandelen als leestekst, maar leerlingen ook zelf laten schrijven? Wil je leerlingen laten reflecteren op het effect van mediateksten – zowel geschreven als gesproken, en hen zo leren wat taal teweeg kan brengen?In deze workshop maak je kennis met de wijze waarop je de actualiteit in de klas kunt halen. Je krijgt voorbeelden van manieren waarop leerlingen hun mening onder woorden leren te brengen, en hoe ze daar met elkaar op kunnen reflecteren. Met de inzet van Nieuwswijsheid kun je (structureel) invulling geven aan taalonderwijs in burgerschap. Workshopdeelnemers gaan naar huis met zes richtlijnen aan de hand waarvan ze nieuwscontent kunnen analyseren met leerlingen en concrete tips voor in de les.De workshop wordt gegeven door Fifi Schwarz. Zij is docent Nederlands bij ROC TOP en eigenaar van de blog ‘de dingen de baas’. Nieuwsgierig? Neem vast een kijkje op: http://dedingendebaas.nl/2017/02/16/brief-aan-mark-rutte/

   

 3. Luisterstrategieën bij voorlezen spelenderwijs inzetten
  Worden de (jonge) kinderen in jouw groep thuis niet dagelijks voorgelezen? Wil je hen juist daarom veel en vaak voorlezen, maar zoek je naar manieren om hen betrokken te houden? Zou je willen dat hun bijdrage actiever wordt? En wil je tegelijkertijd de doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen op school steviger neerzetten? In deze workshop ga je aan de hand van de belangrijkste uitgangspunten voor interactief voorlezen aan het werk met luisterstrategieën.Je leert hoe je ze spelenderwijs in kunt zetten bij jouw voorleesactiviteiten. Je leert dat je meer kunt halen uit prentenboeken (dan alleen het voorlezen). Je krijgt inzicht in het gegeven dat strategieën een middel zijn om teksten te leren te begrijpen (doorgaande lijn met begrijpend lezen). Je oefent met prentenboeken, wisselt ervaringen uit en leert van elkaar.De workshop wordt gegeven door Monica de Wit. Zij is specialist jonge kind en taal. Zij adviseert, traint en coacht pedagogisch medewerkers/specialisten, leerkrachten, intern begeleiders en/of stuurgroepen. Volgens Monica gaat het in goed onderwijs er om dat iedereen zich bewust is van het eigen handelen, en zich steeds weer wil ontwikkelen, met hoofd, hart en handen.

  Lees in Monica’s blog hoe je spelenderwijs hogere denkvaardigheden kan stimuleren bij kleuters en praktisch aan de slag kan met prentenboeken aan de hand van de taxonomie van Bloom.

Aansluitend praten we met elkaar na onder het genot van een borrel & lekker soepje.

 

Aanmelden

 

Graag bij interesse onderstaand formulier invullen.

 

Volgende bijeenkomst: 10 april – Leerlingbegeleiding, ieder kind gezien

Vanaf begin jaren zeventig is een toenemende aandacht voor de grote aantallen leerlingen die vastliepen in het onderwijs. Niet voor niets richt Het ABC zich al vanaf haar start op leerlingbegeleiding, met de overtuiging dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. In de loop der tijd verschoof de aandacht naar de driehoek leerkracht-kind-ouders, de manier van lesgeven, de omgang met de kinderen en vooral de planmatigheid van het pedagogisch en didactisch handelen. Inmiddels is er passend onderwijs.

 

We blikken terug op 45 jaar leerlingbegeleiding in Amsterdam en je kunt je laten inspireren in verschillende workshops die ingaan op de laatste stand van zaken.