Stichting Advies- en begeleidings- centrum voor het onderwijs in Amsterdam (Het ABC) heeft een ANBI status.

Het doel van Het ABC volgens statuten is hier te lezen.

Bekijk hier de hoofdlijnen van Het ABC beleidsplan.

Bekijk hier het overzicht van onze organisatie, medewerkers en functies.
Directeur Bestuurder is mevr. Irene Schimmel-Verschuur.
Beloningsbeleid: Het ABC houdt voor beloning de cao AOJ aan.

Bekijk hier het jaarverslag 2015.

De activiteiten en de balans van baten en lasten met toelichting zijn terug te lezen in bovengenoemd jaarverslag.

Het RSIN nummer: 29.57.504