Gratis Lesmateriaal Rekenen, Wetenschap en Technologie

Het ABC heeft in samenwerking met de @NVORWO de onderzoekscyclus van W&T in combinatie met het rekenonderwijs toegankelijk gemaakt voor in de klas. Door het gebruik van filmfragmenten is de onderzoekscyclus laagdrempelig, gemakkelijk en vakoverstijgend in te zetten. Onbewust zijn de kinderen met allerlei rekenkundige doelen bezig, als het berekenen van een gemiddelde, het maken … Lees meer >

Nieuwsbrief juni 2021

Tijd voor Taal. De kinderen zijn weer lekker aan het lezen en het rekenen. Wij zijn super trots op onze collega’s die de kinderwebsite Dyslexie hebben vormgegeven. Wat gebeurt er als je Dyslexie blijkt te hebben? En natuurlijk zijn we ook trots op de inzendingen van de kinderen voor de jaarlijkse ontwerpwedstrijd. Voor kinderen, ouders … Lees meer >

Gratis Zoom inspiratiesessie Dyslexie

De toetsen komen er weer aan! Hoe zit het met jouw kennis van het dyslexieprotocol? Of zorgniveau 3 en leesmotivatie? Heb je vragen over meertaligheid en dyslexie? Wanneer meld je wel/niet aan en wat is de juiste hulp? Deze onderwerpen komen op woensdag 9 juni aan bod tijdens de gratis online “Inspiratiesessie Dyslexie”, onder leiding … Lees meer >

Waar zijn de meisjes?

Onze collega en specialist begaafdheid Maaike Goddijn schreef voor magazine Talent een artikel over waarom er minder meisjes deelnemen aan verrijkingsprogramma’s als de Day a Week School. Lees hier het hele artikel                                     

Hoe maak je leren zichtbaar?

Juist bij cognitief talentvolle leerlingen? Neem hier een kijkje in de keuken van de dagelijkse lespraktijk binnen Day a Week School Lees de blog van Marleen van Beek

Nieuwsbrief februari 2021

(Digitaal) leren en spelen Verwachtingsvol kijken veel kinderen uit naar het openen van de basisscholen vanaf 9 februari. Een prachtig compliment voor alle schoolteams! Kinderen willen elkaar weer zien, samen leren en samen spelen. Voor de leerkrachten een uitdaging om opnieuw fysiek te starten met de groep en het groepsgevoel. Voor de inspiratie van onderwijsprofessionals gaan … Lees meer >

Passend onderwijs voor cognitief talent

De uitgangspunten van Different Day Hoe kun je cognitief talentvolle leerlingen binnen de school op een structurele manier bieden wat zij nodig hebben?Lees hier de blog van Jaap Verouden

Nieuwsbrief Digitale Sprong

Digitale Sprong Inmiddels hebben wij met elkaar een digitale sprong gemaakt. De eerste digitale bijeenkomsten met meer dan 250 deelnemers zijn goed ontvangen, met geïnspireerde deelnemers. Wij hebben met elkaar al diverse wegen gevonden hoe we ook digitaal de kwaliteit hooghouden. In deze nieuwsbrief vind je een aantal voorbeelden en een uitnodiging om zelf deel … Lees meer >

DWS in Gifted@248

In april dit jaar lanceerden wij ons eerste boek: “De lessen van Day a Week School – over het onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen”. In een onlangs verschenen artikel wordt er gesproken met de auteurs van dit boek, onze collega’s Jaap Verouden en Annelies de Muijnck. Zij beschrijven hier onder andere in hoe zij het … Lees meer >