Training begaafdheid (basis en vervolg)

Wil je als leerkracht of interne begeleider (PO) of als docent (VO) beter in staat zijn om je begaafde leerlingen op school te kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je begaafde leerlingen.

Basisworkshop:

Essentie

Tijdens de basisworkshop behandelen we o.a. de volgende onderwerpen:

 • Vooroordelen rondom begaafdheid
 • Kenmerken van begaafdheid
 • Risico’s die begaafden lopen
 • Signaleren van hoogbegaafdheid in de klas
 • Kenmerken van onderpresteerders
 • Modellen en theorieën rondom begaafdheid
 • (Onderwijs)behoeften van begaafden
 • Compacten en verrijken in de groep

Resultaten

 • Je kunt de begaafden op school beter herkennen en signaleren
 • Je kent de kenmerken een risico’s van begaafde leerlingen en onderpresteerders
 • Je weet welke (onderwijs)behoeften je begaafde leerlingen hebben
 • Het gehele team heeft de neuzen dezelfde kant op en heeft dezelfde basiskennis rondom het onderwerp begaafdheid
 • Je kunt op een verantwoorde manier de lesstof compacten en je weet waar goed verrijkingsmateriaal aan zou moeten voldoen.

Vervolgworkshop:

Heb je als school de basiscursus begaafdheid gevolgd of is er voldoende basiskennis aanwezig, maar wil je meer verdieping en informatie over de begeleiding en verrijking van je begaafde leerlingen? Wil je weten welke typen begaafden er zijn en wat hun behoeften zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je de begaafde kinderen meer kunt uitdagen met behulp van hogere orde denkvragen (Taxonomie van Bloom)? Wil je meer weten over de mindset van begaafde kinderen en hoe je hier invloed op uit kunt oefenen? Leer in deze werkshop welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de begaafde leerlingen meer uit te dagen en hen leert hoe te leren.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Hogere orde denken m.b.v. de Taxonomie van Bloom
  • Profielen van Betts en Neihart
  • Fixed en Growth Mindset van Carol Dweck
  • Achtergrond en gebruik van Denksleutels
  • Achtergrond en gebruik van Denkhoeden
  • Achtergrond en gebruik van het TASC-wiel

Resultaten

• Je kent de zes profielen van Betts en Neihart en weet welke behoeften deze verschillen typen leerlingen hebben.
• Je kent de mindsettheorie van Carol Dweck en weet op welke manier je hier invloed op uit kunt oefenen bij je leerlingen.
• Je kunt de denksleutels, de denkhoeden en het TASC-wiel aanbieden aan je begaafde leerlingen.
• Je kunt vragen op een laag denkniveau omzetten in vragen op een hoog denkniveau (hogere orde denken).

Werkwijze

Beide workshops duren 3 uur, maar zijn op maat aan te passen per school.

Informatie

Prijs op aanvraag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden.