#Brussels in de klasBelgische vlag halfstok

 

Wederom zijn we geschokt en geraakt door de heftige gebeurtenissen, nu in Brussel. We merken dat scholen nu met de vraag zitten: hoe pak je dit aan in de klas? Wij hebben een aantal documenten verzameld die daarbij behulpzaam zijn.

Het is van groot belang dat onderwijsprofessionals zich gesteund voelen in de verwarrende gevoelens en heftige emoties die deze gebeurtenissen oproepen bij hun leerlingen en bij henzelf.

 

In gesprek met leerlingen

Om nu al goed in gesprek te gaan met leerlingen, kunnen onderstaande documenten behulpzaam zijn:

In gesprek met elkaar

  • Praten helpt. Zorg voor de juiste sfeer en gespreksvoering met leerlingen.
  • Leg verbinding met de thuisomgeving en communiceer over de aanpak op school rondom deze onderwerpen.
  • Heb je behoefte aan handreikingen om vrijheid van meningsuiting in je klas aan de orde te stellen, helemaal gezien de huidige roerige tijd? De Vreedzame School reikt tools aan waarmee je als leerkracht beter in staat bent meningsverschillen in de klas te overbruggen en leerlingen te begeleiden in hun vorming tot actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke burgers.
  • Lees hier de instructie van Stichting Leren Filosoferen voor leerkrachten die hierover willen filosoferen in de klas, om direct zelf in de klas mee aan de slag te gaan: 
    » Filosoferen in de klas – instructie voor leerkrachten

Onderwijspedagoog Gert Biesta stelt vast dat juist op deze momenten de uitdagingen voor het onderwijs in deze tijd zichtbaar worden:

“We moeten de basics van het onderwijs anders definiëren. Niet in termen van de economie, maar in termen van democratie, ecologie en zorg. Met een appel op ons volwassen in de wereld zijn. Dat wil zeggen, een in de wereld zijn waarin we niet voortdurend onze eigen verlangens achterna lopen maar die altijd in het licht van de ander en het andere plaatsen. De aanslagen in Parijs laten voor mij nogmaals zien dat hier de echte uitdagingen voor het onderwijs liggen.“

 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Sandra Hollander
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 88

shollander@hetabc.nl

Mijn profiel