‘In mijn werk als behandelaar dyslexie en rekenen bij Het ABC krijg ik elke dag de kans om mijn passie, creativiteit en expertise in te zetten. Mijn passie ligt in het ondersteunen van kinderen bij het bereiken van een optimale ontwikkeling. Mijn expertise rondom leerproblemen heb ik opgedaan via de studie ontwikkelingspsychologie (met als specialisatie schoolpsychologie) en ervaringen uit de praktijk. Door per kind te bekijken wat de beste en meest motiverende werkwijze is, zie ik kinderen opleven en meer plezier en zelfvertrouwen krijgen. Dit is wat mij betreft het ultieme doel en zorgt ervoor dat ik mijn werk met veel enthousiasme en genoegen doe.’