#gesprekindeklas

Vlogs als hulpmiddel voor een goed en lastig gesprek in de Amsterdamse klas

Iets meer dan een jaar geleden sloeg IS toe in Parijs. Tijdens een concert in het Bataclan-theater werden 89 bezoekers gedood. Een donkere dag en harde klap voor de tolerantie in de samenleving. En ook voor die mini-samenleving: de klas. Want hoe ga je hiermee om op school? Met het project #gesprekindeklas –  opgezet door Het ABC in opdracht van Gemeente Amsterdam – onderzoeken we de mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan én blijven: juist in de klas. Want hier komt diversiteit immers samen.

Leraren begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is om met leerlingen het gesprek aan te gaan over dergelijke actuele onderwerpen. Toch geven zij ook aan hier hulp bij te kunnen gebruiken, zo blijkt uit een enquête van onder andere Het ABC. Vandaar dat we met #gesprekindeklas hieraan gehoor geven: met een serie netwerkbijeenkomsten, maar ook met blogs en vlogs.

Maar eerst: hoe gaan leraren in de klas om met heftige onderwerpen of botsende waarden?
Eerder dit jaar onderzocht Het ABC hoe leraren omgaan met heftige actuele onderwerpen in de klas. Hoe maken zij het onderwerp op zo een manier bespreekbaar dat het aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen en dat ze er ook nog iets van opsteken? Wat doet zo een gebeurtenis en gesprek eigenlijk met de leraar zelf? Hier een greep uit de resultaten:

  • 85% van de leraren besprak de aanslagen in Parijs met de leerlingen. Het initiatief lag meestal bij de leraar;
  • Voor kinderen in groep 1 tot en met 4 op het primair onderwijs was het onderwerp vaak te beladen. De aanslagen werden hier nauwelijks besproken;
  • Inspiratie voor het gesprek in de klas kwam met name van het Jeugdjournaal en van internet;
  • 75% overlegde eerst met collega’s hoe ze het gesprek in de klas aan zouden gaan;
  • 67% heeft behoefte aan ondersteuning bij hoe om te gaan met dit soort actualiteiten in de klas;
  • Van de schoolleidingen gaf 50% daadwerkelijk aan wat de verwachtingen waren van het gesprek in de klas.

Ieder type onderwijs vraagt om een andere benadering. Het gesprek op het primair onderwijs ging vooral om informeren, geruststellen en oefenen met democratie. Op het voortgezet onderwijs was het doel naast informeren ook persoonsvorming en leren beargumenteren. Een mooi voorbeeld? Door het gesprek in de klas kwamen leerlingen met een uitgesproken mening er zelf achter dat die niet op voldoende kennis was gebaseerd. Het gesprek zorgt op deze manier voor nuance en meer begrip voor elkaar!

Pro-diversiteit met #gesprekindeklas
Met het project #gesprekindeklas zet Het ABC vlogs in om onder jongeren meer begrip voor elkaar in de samenleving te creëren. Amsterdammers vertellen hun persoonlijke verhaal in een kort vlog: wanneer kregen zij te maken met verschillende waarden die botsten in de klas? Hadden zij toen een goed gesprek hierover en wat ging hier goed aan? De vlogs dienen als leidraad voor leraren om het lastige gesprek in de klas aan te gaan en leerlingen aan te moedigen om hun eigen ervaring te delen. Tegelijkertijd dient het om het lastige gesprek te begrenzen en te begeleiden. Met goede begeleiding van de leraar komen hier waardevolle en leerzame gesprekken uit voort. Ook als het om pijnlijke onderwerpen gaat en extreme standpunten. Aan de leraar de belangrijke taak om hier pedagogisch mee om te gaan. Is dat niet waar het onderwijs om draait?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *