Ontwikkel de talenten van kinderen

Met ruim honderd pedagogen, psychologen en taalkundigen zorgt Het ABC elke dag weer dat de talenten van kinderen optimaal worden benut.

Wij helpen ambitieuze scholen en besturen aan de hand van 8 krachten in de breedte van wat nodig is, als expert en partner. Om daarmee meer professionele ruimte te creëren.

 

 

Cursus- en trainingsaanbod

Ik ben een

Dienst

Onderwerp

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid om te onderwijzen, terwijl het eigenlijk niet meer is dan een middel om informatie tot je te nemen. Hoe ervaren de kinderen op uw school het begrijpend lezen? Lukt het de leerkrachten de kinderen te activeren en op die manier betere lezers te worden? Zijn de basisvoorwaarden om te komen tot goed begrijpend lezen voldoende aanwezig?

Deelnemers leren in deze training dat er veel momenten en manieren zijn om aan ouderbetrokkenheid te werken.

Bijeenkomst om HBO coaches voor te bereiden op de coaching van pedagogisch medewerkers voor het coachingstraject.

In deze cursus leer je meer over de achterliggende theorie van (hoog)begaafdheid én ga je aan de slag met het inzetten van concrete werkvormen en materialen voor de (hoog)begaafde leerlingen in je groep.

 

  • Behandeling Spelling 9-12 jaar

    Centraal tijdens de behandeling staat de vraag: “Hoe los ik het op wanneer ik een woord niet kan schrijven?" Aan de hand van een duidelijke methode bekijken we waar de zwakke plekken zitten en gaan we gericht aan de slag om de kennis rondom de verschillende regels die er zijn goed op te bouwen.

 

  • Onderzoek Dyslexie

    Voordat er onderzoek plaatsvindt, wordt de aanvraag eerst beoordeeld. Als u uw kind aan wilt melden voor het traject waarbinnen het onderzoek en de behandeling vergoed worden vanuit de jeugdzorg (gemeente) dan dient de aanvraag aan verschillende voorwaarden te voldoen.

 

  • Behandeling Dyslexie

    Wanneer na het onderzoek blijkt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) dan kan binnen het traject van de vergoede zorg worden gestart met de behandeling.