Lotte 't Lam

Onderwijsadviseur

Sinds november 2018 werk ik bij het ABC als onderwijsadviseur in het team gedrag en schoolklimaat. Voor ik begon als onderwijsadviseur bij het ABC, ben ik werkzaam geweest als individueel behandelaar, schoolpsycholoog bij speciaal basisonderwijs en als hulpverlener in de jeugdzorg. Ondanks de diverse banen die ik heb gehad, heb ik geleerd dat in elke functie die ik bekleedde de schooltijd een spilfunctie was in het leven van kinderen. Dit is ook een van de redenen waarom ik juist tijdens deze periode in de ontwikkeling van kinderen iets wil bijdragen.

Voor veel kinderen is school een veilige basis waarin zij de kans dienen te krijgen blijvend te groeien. Met veel passie zet ik mij dan ook in om kinderen te helpen hun plek te vinden in de klas.