Anneke Legel

Projectbureau

Anneke Legel

Sinds mei 2002 werk ik met veel plezier bij Het ABC. Op het projectbureau coördineer ik de diverse cursussen en trainingen. Ik houd me bezig met het plannen, voorbereiden en organiseren van de school-overstijgende cursussen/traingingen, het verzorgen van de follow-up en administratieve verwerking en ben daarbij het aanspreekpunt voor de cursussen/trainingen.

Ik ondersteun projectleiders/vakgebied trekkers/teamleiders en klantmanagers bij diverse activiteiten/werkzaamheden in de rol van projectondersteuning/planner/etc. (onder andere Dayaweekschool).

Voor de Toelatings Advies Commissie voor het Voortgezet Onderwijs (TAC) van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen ben ik Lwoo-pro deskundige. De TAC zorgt ervoor dat de toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PRO) op een onafhankelijke en objectieve manier plaatsvindt. Met ingang van schooljaar 2020-2021 zal dit alleen indicatie voor praktijkonderwijs zijn.

Daarnaast coördineer ik trainingen voor beroepskrachten in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en HBO-ers in de voorschool. De gemeente Amsterdam biedt deze trainingen aan i.s.m. iPabo, Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Het ABC als nascholing voor beroepskrachten in de VVE.