Anneke Legel

Projectbureau

 

Ik werk al jaren met veel plezier bij Het ABC. Op het projectbureau coördineer ik de diverse cursussen. Ik houd me bezig met het plannen, voorbereiden en organiseren van de school-overstijgende cursussen, het verzorgen van de follow-up en administratieve verwerking en ben daarbij het aanspreekpunt voor de cursussen.

Voor de Toelatings Advies Commissie voor het Voortgezet Onderwijs (TAC) van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen coördineer ik het secretariaat. Deze commissie zorgt ervoor dat de toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PRO) op een onafhankelijke en objectieve manier plaatsvindt.

Daarnaast coördineer ik trainingen voor beroepskrachten in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en HBO-ers op de groep. De gemeente Amsterdam biedt deze trainingen aan i.s.m.  iPabo, Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Het ABC als nascholing voor beroepskrachten in de VVE.

 

Anneke Legel
Projectbureau

020 - 799 00 61

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel