Annemiek Roelen

Onderwijsadviseur

 

Als orthopedagoog (NVO-generalist) werk ik met, samen en voor kinderen, ouders, leerkrachten op scholen in Amsterdam. Mijn werkwijze is laagdrempelig, stress verlagend, kindgericht en met praktisch uitvoerbare interventies en een professionele inslag, waarin ruimte is voor eenieders mening en een doorgaande lijn. Kernwoorden daarbij zijn handelingsgericht  en oplossingsgericht.

Vanuit professionalisering ben ik geschoold in oplossingsgericht werken, neuropsychologisch onderzoek bij kinderen, cognitieve gedragsaanpak en faalangstbegeleiding. Ik houd me bezig met individuele- en groepsbegeleiding, dyscalculie en dyslexieonderzoek en pedagogisch-didactisch onderzoek op alle gebieden.

 

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel