Belle Teunissen

Projectleider Onderwijsvernieuwing

 

Als Projectleider Onderwijsvernieuwing help ik overheden en organisaties bij het ontwikkelen van innovatieve onderwijsprojecten op gebied van burgerschap, onderwijs anders organiseren en De Virtuoze School, ons nieuwe leerprogramma. Leraren en schoolleiders, overheid, onderwijsorganisaties, onderzoekers en vernieuwers kunnen in mijn ogen meer en beter samenwerken en voortdurend van elkaar leren. Door mijn gevarieerde werkachtergrond kijk ik niet alleen met een adviseursblik, maar ook met overheids-, onderzoeks- en lerarenogen naar onderwijs. Daarbij zie ik het als een kunst om samen ingewikkelde vraagstukken om te zetten in concrete plannen die het onderwijs voor leerlingen en leraren beter en uitdagender maken.

Met mijn achtergrond in Spaans en Interculturele Communicatie begon ik mijn carrière als lerares NT2 en Spaans op diverse scholen en als docente Interculturele Communicatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij het ministerie van OCW werkte ik daarna onder andere als beleidsmedewerker voor de cultuur- en mediasector en als adviseur ‘ICT in het leren’, met een kort intermezzo bij Buitenlandse Zaken in Brussel. Bij denktank Kennisland werkte ik voor mijn komst bij Het ABC als projectleider van verschillende onderwijsvernieuwingsprojecten.

Versnellen door te vertragen, spelen = ontdekken = leren en altijd vernieuwen met de mensen zelf die het probleem ervaren. Dat leerde ik van mijn oude werkgevers en komt altijd terug in mijn aanpak.