Charlotte Postma

Onderwijsadviseur

‘Kinderen in hun kracht zetten’

Als psycholoog bij Het ABC houd ik me bezig met diagnostiek, dyslexiebehandeling en het professionaliseren van het behandelproces.

Binnen de diagnostiek zie ik het als een uitdaging om samen met het kind, de ouders en de school te bekijken waarom het kind vastloopt en welke ondersteuning er nodig is. Hierbij vind ik het belangrijk om de kwaliteiten van het kind in kaart te brengen en in te zetten. Zo kunnen we kinderen in hun kracht zetten.

Het bijzondere aan de dyslexiebehandeling is dat we als behandelaars een actieve rol krijgen in het vervolgtraject. Bij de start van de behandeling zien we dat sommige leerlingen onzeker zijn geworden of een aversie voor lezen hebben ontwikkeld. In aanvulling op de didactiek voor lezen en spellen, gebruiken we daarom opdrachten gericht op voorlichting over dyslexie en het versterken van het zelfvertrouwen van de leerling. Deze opdrachten zijn mede door mij ontwikkeld. Het geeft mij veel voldoening wanneer ouders, school en het kind merken dat het lezen en spellen vooruit gaat. En vooral als het leesplezier toeneemt!

 

 

 

Charlotte Postma
Onderwijsadviseur

0631631600

cpostma@hetabc.nl

Mijn profiel