Danielle Rabelink

Onderwijsadviseur & Behandelaar Dyslexie / Rekenen

 

Ik houd me onder andere bezig met het behandelen en testen van kinderen met leerproblemen op het gebied van rekenen en dyslexie. Het is mijn uitdaging om kinderen vanuit succeservaringen gemotiveerd aan hun eigen ontwikkeling te laten werken. De grootste voldoening voor mij is het zien van een gemotiveerder kind dat meer zelfvertrouwen heeft gekregen en vanuit die basis ook verder komt met het leren.

 

 

Danielle Rabelink
Onderwijsadviseur & Behandelaar Dyslexie / Rekenen

06 - 31 63 15 61

drabelink@hetabc.nl

Mijn profiel