Danielle Rabelink

Onderwijsadviseur & Behandelaar Dyslexie / Rekenen

Als onderwijskundige en behandelaar zet ik mij in voor kinderen die graag steviger in hun schoenen willen staan door samen aan hun leerontwikkeling te werken op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Vanuit succeservaringen proberen we samen te werken naar meer zelfvertrouwen en meer motivatie om van daaruit verder te komen met leren!

Dat doe ik door aan te sluiten bij wat een kind al kan, samen doelen te stellen en door het kind centraal te stellen in wat het wil leren en aan te sluiten op de wijze waarop het kind het beste leert. Daarnaast is het onderhouden van contact met ouder(s) en school essentieel om eruit te halen wat er in een kind zit!

Het is fijn om te zien dat een steuntje in de rug kan leiden tot betere resultaten èn …
niet het onbelangrijkste: tot meer zelfvertrouwen en plezier in het leren!

Danielle Rabelink
Onderwijsadviseur & Behandelaar Dyslexie / Rekenen

06 - 31 63 15 61

drabelink@hetabc.nl

Mijn profiel