Dianne Roerdink

Onderwijsadviseur & Rekenspecialist

 

Als orthopedagoog en onderwijsadviseur begeleid ik leerkrachten en scholen bij het verbeteren van hun (reken)onderwijs. Ik werk hierbij handelingsgericht aan het verhogen van rekenprestaties van kinderen. Daarnaast doe ik diagnostiek bij kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ook coach ik leerkrachten en intern begeleiders bij hun eigen leervragen. Ik ben gecertificeerd trainer van het protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD-protocol) en heb de cursus diagnostiek van dyscalculie gevolgd bij het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KID).

 

 

Dianne Roerdink
Onderwijsadviseur & Rekenspecialist

06 - 31 63 15 67

droerdink@hetabc.nl

Mijn profiel