Dominique Stolk

Metgezel Het ABC

 

Waar liggen de kwaliteiten (talenten) van kinderen en hoe kunnen die versterkt worden?

 

In 2011 ben ik als Child and adolescent psycholoog afgestudeerd aan de Universiteit in Leiden. Na mijn studie ben ik als leerkracht primair onderwijs en als dyslexiebehandelaar gaan werken. Tevens heb ik dyslexie-onderzoeken uitgevoerd.

Bij de begeleiding van kinderen vind ik het heel erg belangrijk dat er wordt gekeken naar de kwaliteiten van kinderen en dat je dit samen met het kind doet. Kinderen met leer- en/ of gedragsproblemen hebben al te vaak negatieve ervaringen gehad. Het is dan van belang om ze vooral succeservaringen op te laten doen. Daarbij moet er ook de gelegenheid zijn voor het kind om zijn eigen doelen te bepalen. Zij voelen vaak het beste aan wat ze moeilijk vinden en waar ze meer over willen leren. In mijn behandelingen kijk ik samen naar wat we de komende periode gaan doen en wat er tijdens een behandeling goed gaat en/of beter kan (zowel voor het kind als voor mijzelf als behandelaar). Bij het realiseren van de doelen probeer ik altijd de sterke kanten van een kind in te zetten om de ervaren problemen te proberen te verminderen. Mijn motto is dan ook: ‘kijk en benadruk altijd de positieve dingen. Want als je de goede kanten extra benadrukt, zullen deze alleen maar sterker worden en kunnen ze helpen bij het verminderen van de zwakkere kanten. Geef altijd complimenten, al zijn ze maar klein.’