Dorota Hempel

Onderwijsadviseur

 

Als kinder- en jeugdpsycholoog maak ik binnen Het ABC deel uit van het team Gedrag. Hierbinnen doe ik individuele onderzoeken, begeleiding en coaching. Ook geef ik trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en faalangst en geef voorlichtingen voor groepen, kinderen, ouders en scholen. De specialisaties waar ik mij vooral op richt zijn: gedrag, schoolklimaat (PBS) en groepsdynamiek.

Van huis uit ben ik neuropsycholoog, waarbij mijn interesse uitgaat naar breinfuncties en de relatie naar gedrag en ben ik veel bezig met het ‘leren leren’ in zowel het PO als het VO. Ik word gedreven door het vinden van kansen en oplossingen om kinderen zo goed mogelijk op weg te helpen in het met plezier leren en ontwikkelen.

 

Dorota Hempel
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 36

dhempel@hetabc.nl

Mijn profiel