Eva Breuker

Onderwijsadviseur

Samen leerlingen in hun kracht zetten is waar ik voor ga

Als Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) bekijk ik samen met ouders, de leerling en school wat wenselijk en haalbaar is voor een optimale leerontwikkeling en een fijne schooltijd.

Ik houd me o.a. bezig met individueel leerlingonderzoek en adviseren van leerkrachten met betrekking tot zorgleerlingen. Door handelingsgerichte diagnostiek en/of consultatie in te zetten, worden de onderwijsbehoeften van de leerling steeds duidelijker.

Als ik inzicht kan geven in hoe een leerling het beste leert en wat daarvoor nodig is, zodat hij/zij nog meer kan profiteren van het onderwijs en zijn/haar talenten tot bloei komen, is mijn missie geslaagd!

Mijn kracht is mijn betrouwbare, rustige uitstraling waardoor ik een open sfeer creëer en goed kan analyseren wat er nodig is