Eva Malkus

Onderwijsadviseur

 

 

Mijn focusgebieden zijn gedrag, schoolklimaat en burgerschap. Daarnaast begeleid ik een aantal vaste scholen rondom het vormgeven van passend onderwijs. Binnen zowel het PO als het VO voer ik werkzaamheden uit op leerling-, leerkracht-, groeps- en schoolniveau. Een handelings- en oplossingsgerichte werkwijze staan hierbij centraal.

Ik ben opgeleid als Schoolpsycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Sociaal Cultureel Antropoloog. Sinds 2008 ben ik werkzaam op het grensvlak van zorg en onderwijs. Naast het werken in de praktijk heb ik tevens een aantal jaren verbonden aan de universiteit onderzoek gedaan op dit gebied, in het bijzonder gericht op burgerschap.

 

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel