Fleur Runeman

Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

 

Ik ben schoolpsycholoog en Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd. Sinds 2003 werk ik bij Het ABC. Ik ben lid van het Team gedrag/schoolklimaat/OZL en van de Vakgroep leerlingbegeleiding. Daarnaast verzorg ik sinds 2010 de cursus “Speciale onderwijs- en opvoedbehoeften bij (ernstige) ontwikkelingsproblematiek” voor de postmaster opleiding tot Schoolpsycholoog (RINO Noord Holland).

Handelingsgericht en oplossingsgericht werken zijn inmiddels verweven met wie ik ben en hoe ik graag mijn vak uitoefen. Dit combineer ik met expertise over preventie van en succesvol omgaan met gedragsproblemen. Kennis en ervaring met effectieve interventiemethoden vertaal ik in begeleidingstrajecten met kinderen/jeugdigen, hun ouders en onderwijsprofessionals naar praktische toepassing in de praktijk. Ik adviseer en begeleid in het afstemmen op onderwijs- en opvoedbehoeften van kinderen/jeugdigen met (ernstige) leer- en gedragsproblemen. Ik draag hiermee graag bij aan het realiseren van passend onderwijs en een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening.

Vanuit het hier en nu focus ik graag met álle betrokkenen op het heden, inventariseer en bundel de krachten/talenten die al aanwezig zijn om op basis daarvan in mijn begeleidingsactiviteiten bij te dragen aan wat nodig is om een meer gewenste situatie te realiseren. Ik werk met kinderen, individueel (HGD, uitvoering van een adequaat arrangement “op maat”) of groepsgewijs. Altijd in nauw contact met ouders, betrokken onderwijsprofessionals en evt. andere instanties. Ik heb gesprekken met ouders om afstemming en onderwijsondersteunend gedrag te bevorderen.

Voor onderwijsprofessionals verzorg ik studiedagen en workshops en ik begeleid implementatietrajecten binnen het onderwijs en de jeugdhulpverlening.

Voor meer informatie: http://nl.linkedin.com/in/fleurruneman.

 

 

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel