Frances Hobden

Onderwijsadviseur

Ieder kind heeft zijn eigen unieke ontwikkeling! 

Als onderwijsadviseur ligt mijn focus op gedrag en schoolklimaat. Ik doe dit werk omdat ik wil dat elk kind de juiste kansen aangereikt krijgt. Hier gaat het niet enkel om kansengelijkheid, maar ook om kansentoegankelijkheid. In mijn werk sta ik hier graag bij stil en ben ik bewust van de verschillende waarden en normen die heersen op school, thuis, maar ook bij mijzelf als onderwijsadviseur. Dit kan in eerste instantie botsen, maar er kunnen ook ontzettend mooie mogelijkheden uit voortbloeien. Inclusief te werk gaan is voor mij de basis waarvanuit het beste gewerkt kan worden.

Hiernaast vind ik het ontzettend fascinerend om te ervaren hoe gedrag, gevoelens en gedachten elkaar beïnvloeden. Iedereen blijft zich hier constant in ontwikkelen, jong en oud. Het zien van dit bewustwordingsproces, daar haal ik energie uit!

Met mijn wetenschappelijk geschoolde achtergrond kan ik advies geven over evidence-based methodes en ga ik graag preventief te werk. Voor wie, wanneer en hoe zullen altijd net even anders zijn, want ieder kind heeft zijn eigen unieke ontwikkeling.