Frank Frenay

Manager Finance & Bedrijfsvoering

Als Manager Finance & Bedrijfsvoering zorg ik voor een deugdelijke en betrouwbare financiële huishouding en zorg ik ervoor dat mijn team een zichtbare adviseur en gesprekspartner van betekenis is voor de organisatie. Daarnaast denk en werk ik mee aan de verdere professionalisering en groei van de organisatie in de ruimste zin van het woord.

Dit doe ik door te zorgen voor goed werkende systemen welke ondersteund en geborgd worden door duidelijke werkprocessen, waarbij ik stimuleer dat we vanuit gezamenlijkheid opereren. Daarnaast bepaal ik samen met de andere MT leden de strategie van Het ABC.

Voldoening haal ik uit het feit dat we resultaten boeken in de verbetering van processen en dat het ons als organisatie aantoonbaar helpt weer een stap verder te komen en dat de uitvoerende medewerkers het begrijpen en er naar kunnen handelen. En dat we de vruchten plukken van de gekozen strategie.