Froukje Hoobroeckx

 

 

Taal vergroot je kansen

Voor mij staat als een paal boven water dat een goede taalvaardigheid bijdraagt aan je mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij en daarmee ook aan je welbevinden. Mijn persoonlijke missie is dan ook: mensen gelukkiger maken door ze te helpen beter te worden in taal.

Bij het ABC krijg ik de kans aan deze missie te werken, door onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het vergroten van de taalvaardigheid van kinderen. Enerzijds gaat het dan over hoe goed taalonderwijs vorm krijgt. Anderzijds gaat het over hoe je de kansen van kinderen met een taalachterstand kunt vergroten. Onderzoek wijst immers uit dat taalvaardigheid nauw samenhangt met kansengelijkheid. Daarbij is het ook de kunst om kansen te leren benutten. School zou een plek moeten zijn waar je leert je ambities op dat punt te ontdekken en te verwezenlijken.

Samen met professionals bekijk ik hoe het taalonderwijs nu vorm krijgt en waar kansen liggen om zaken verder te verbeteren. Allerlei vragen kunnen aan de orde komen. Waar lopen leerkrachten tegenaan? Welke sterke punten kunnen verder uitgebouwd worden? Vanuit welke visie wordt aan taal gewerkt en hoe zie je dat terug in de groep? Hoe help je kinderen met een taalachterstand? Hoe word je een taalbewuste leerkracht? Hoe krijg je kinderen enthousiast  en ambitieus om hun taalvaardigheid te vergroten? Wat kan de omgeving doen? Hoe werk je als school aan kansengelijkheid? Mijn kracht ligt in het meedenken over dit soort vragen en het zo goed mogelijk vertalen van de antwoorden naar de praktijk. Daarbij zoek ik graag creatieve oplossingen en nuttige dwarsverbanden. Ik heb een brede achtergrond op gebied van taalonderwijs in diverse rollen, zowel in de groep, als in de ondersteuning, als in het management. Met deze achtergrond hoop ik onderwijsprofessionals van dienst te kunnen zijn en meteen ook mijn persoonlijke missie te verwezenlijken.

 

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel