Heidi de Vries

Onderwijsadviseur

Mijn hart gaat sneller kloppen van....

 

Als onderwijsadviseur bij het ABC specialiseer ik mij graag in opdrachten in onderwijsaanbod voor kinderen met (cognitief) sterke kanten, eventueel gecombineerd met gedrags- en leerproblemen.

Ik streef ernaar is om elk potentieel naar boven te halen, en naar onderwijs dat structureel verschil maakt in het gedrag en het leven van de ingewikkeldste leerlingen. Het afstemmen van lesaanbod op sterke en zwakke kanten van alle partijen is hiervan een voorbeeld.

De afgelopen jaren heb ik veel theoretische en praktische ervaring opgedaan met voltijd hb-onderwijs, plusklassen (ook in het speciaal onderwijs), hiaten, 145+, dubbel bijzondere leerlingen, thuiszitters en (school)trauma.

Mijn hart gaat sneller kloppen van complexe situaties. Ambitie en frustratie bij scholen, leerkrachten en leerlingen zorgen voor prachtige uitdagingen die ik samen met je aanga. Met liefde denk ik mee op verschillende niveaus vanuit verschillende perspectieven.

 

Heidi de Vries
Onderwijsadviseur

06 82333417

hdevries@hetabc.nl

Mijn profiel