Heleen Bouwmans

Metgezel Innovatie

‘Ervaren is het nieuwe denken.’

In mijn rol als metgezel innovatie geef ik vorm en inhoud aan onderwijsvernieuwing. Met scholen en collega’s richt ik me in het bijzonder op de thema's MaakOnderwijs met nieuwe technologie, professionalisering volgens de Virtuoze School en preventie van dyslexie. Daarnaast verzorg ik onderwijs aan het RINO en ben ik lid van de werkveldadviesraad pedagogische wetenschappen aan de VU.

Ik voel me thuis in transformatieprocessen. Van aanbodgericht naar vraaggestuurd en van bureaucratisch naar dynamisch. Ik heb groot vertrouwen in de kracht van ieder mens en ben altijd op zoek naar waar het echt om gaat. Structuur zie ik daarbij als behulpzaam, maar ze mag niet leidend zijn. Ik ben nieuwsgierig en intuïtief en geniet van verrassende inzichten in wat het goede is om te doen in gegeven omstandigheden. Om zo iedere keer een stapje verder te komen in de gewenste richting.

Volg mij op Twitter via @hbouwmans en @VirtuozeSchool

 

Heleen Bouwmans
Metgezel Innovatie

06 - 50 69 27 35

hbouwmans@hetabc.nl

Mijn profiel