Ineke Klapwijk

Onderwijsadviseur

Als onderwijsadviseur ondersteun ik graag collega’s op de scholen bij het verzorgen van goed onderwijs. Dit doe ik via teamtrainingen of door individuele begeleiding en coaching van leerlingen, leerkrachten, IB en directie. Goede afstemming op de behoefte van de betrokkene(n) is van belang voor een geslaagd resultaat. Daarom zoek ik altijd eerst de verbinding. Het mooie van het adviseurschap is dat als het beoogde doel wordt behaald, niet alleen de ander profiteert, maar jij zelf ook: je blijft non-stop in ontwikkeling!

 

Handelingsgericht én opbrengstgericht werken is de basis van waaruit ik denk en handel. Als ervaren leerkracht, IB-er en adviseur heb ik een brede kennis van onderwijs. Mijn expertise betreft o.a. interne begeleiding (IB), HG(O)W cyclus, opbrengstgericht passend onderwijs (van analyse van toetsresultaten naar aanbod en uitvoering), onderwijskwaliteit, groepsplanloos werken, rekenen (ERWD), klassenmanagement en effectieve instructie.

 

 

Ineke Klapwijk
Onderwijsadviseur

06-31 63 16 12

iklapwijk@hetabc.nl

Mijn profiel