Ineke van der Schuyt

Onderwijsadviseur, Expert VVE / Jonge Kind

Een goede start voor ieder kind!

Als expert jonge kind/VVE help ik professionals om kansen voor alle kinderen mogelijk te maken. Als adviseur/trainer doe ik dit door uit te gaan van de sterke kanten van de professional en/of de organisatie. Bovendien ontwikkel ik trainingen in opdracht van gemeente/bestuur op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie.

Mijn inhoudelijke specialisaties zijn VVE (HBO-ers in de voorschool, training VVE-coördinatoren, Basistraining VVE), Kijk!, spelend leren (opbrengstgericht werken jonge kind), spelbegeleiding, Coöperatief leren / Meervoudige Intelligentie en de Vreedzame School.

Daarbij beschik ik over een helicopterview, ben ik enthousiast, motiverend, praktisch van aard, flexibel en een teamplayer.

Ik werk graag samen met professionals en teams aan het blijvend versterken van de eigen kwaliteit. Ik gun ieder kind een optimale start én iedere professional werkplezi

 

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel