Isabella Takkenberg

Onderwijsadviseur, dyslexiespecialist, Kernprocedure LWOO/PRO

Focus op talent

In mijn werk als kinderpsycholoog bij Het ABC probeer ik samen met ouders en school bij te dragen aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van een kind. Dit doe ik door bij de dyslexiebehandelingen mij niet alleen te richten op het verbeteren van de lees- en spellingsvaardigheden, maar ook op het vergroten van het zelfvertrouwen en het plezier in het leren. Ook zet ik mij in voor de Kernprocedure LWOO/PRO binnen Het ABC. Hier draag ik zorg voor de communicatie met scholen over de te onderzoeken leerlingen en voer zelf onderzoeken uit. Ik ga op zoek naar de oorzaak achter leerachterstanden en vorm op basis van de onderzoeken een passend advies voor het vervolg onderwijs. Ik vind het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen.