Jack Vreeke

Klantmanager & Onderwijsadviseur

 

Mijn hele carrière ben ik met veel passie werkzaam in het onderwijs, eerst als docent en leerlingbegeleider op het VMBO en daarna als leerkracht op het SBO. Later werd ik docent en directeur op verschillende scholen voor Praktijkonderwijs. De laatste 9 jaar zet ik mijn expertise in als onderwijsadviseur.

Mijn handelen is gericht op de mensen binnen de organisatie, zowel als individu als in een groep. Ik streef ernaar dat de mensen door trainingen en coaching het beste uit zich naar boven weten te halen ten behoeve van zichzelf, de leerling en de organisatie.

Mijn specialisaties zijn onderwijsinhoudelijk management, kwaliteitsbeleid, pedagogisch klimaat volgens het programma de Vreedzame School, het professionaliseren en coachen van leerkrachten.

 

Jack Vreeke
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 02

jvreeke@hetabc.nl

Mijn profiel