Jessica Nelissen

Onderwijsadviseur

 Alles voor de kinderen

Als onderwijsadviseur begeleid ik scholen, leerkrachten en leerlingen in het optimaliseren van het (reken)onderwijs. Dat doe ik door vanuit samenwerking op zoek te gaan naar een opbrengstgerichte aanpak, zodat het (reken)onderwijs effectiever georganiseerd kan worden. Dit resulteert in goed (reken)onderwijs voor de kinderen! Ik doe dat door trainingen te geven en scholen, leerkrachten en leerlingen te coachen/begeleiden.

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel