Joss Broere

Metgezel Het ABC

 

‘Vroeg beginnen, stimuleren, uitbreiden en onderhouden’

Als onderwijsadviseur taal en VVE en als ontwikkelaar van NT2-materialen heb ik ruime ervaring opgedaan in het trainen en coachen van scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang bij het vernieuwen van hun taalaanbod en taalonderwijs. Als freelancer werk ik onder andere als metgezel bij Het ABC.

Ik vind het uitdagend om professionals te helpen bij het versterken van hun kwaliteiten en het nemen van volgende stappen in hun gewenste ontwikkeling. Ontwikkeling van kwaliteiten kan zich richten op verschillende terreinen, zoals ‘doorgaande ontwikkel- en leerlijnen’, ‘opbrengstgericht werken’, ontwikkel- en leerbehoefte’, ‘omgaan met verschillen’, ‘nieuwkomersgroepen’, ‘interactievaardigheden’, ‘ouderbetrokkenheid’, ‘referentieniveaus’, ‘tabletonderwijs’, ‘veiligheid’. Deze begrippen horen bij kinderopvang-anno-nu, peuterspeelzalen-anno-nu en onderwijs-anno-nu. Het maakt het boeiend om samenhang aan te brengen in al die terreinen.